Optioneel: quickscan premiebeslissing


Optioneel kunnen wij voor uw cliënt een quickscan uitvoeren van de beslissing tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Wij verrichten dan de volgende werkzaamheden:
 • opstellen van een adviesrapport naar aanleiding van de premiebesslissing, inclusief:
  • toelichting methodiek gedifferentieerde premie Werkhervattingskas en situatie van uw cliënt
  • weergave van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van uw cliënt (minimum premie, maximum premie en feitelijke premie), de uitkeringslasten en het besparingspotentieel
  • afzonderlijke aandacht voor de situatie bij de overgang van een (deel van een) onderneming
  • algemene besparingstips, inclusief advies of onderzoek naar eigenrisicodragen WGA en/of Ziektewet is aan te bevelen
 • opvragen van instroomgegevens bij de belastingdienst
 • telefonisch consult ter toelichting van het rapport
Kosten: € 300 exclusief omzetbelasting

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm van ons kantoor.