Aanmelden vaktechnisch overleg arbeidsrecht en sociale verzekeringen:

Velden met een * zijn verplicht.

De heer Mevrouw
Voorletter(s): *
Achternaam: *
Functie: *
Organisatie: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer:
E-mailadres: *
Certificering:

Wenst deel te nemen aan het Vaktechnisch overleg arbeidsrecht en sociale verzekeringen op de volgende locatie:


Onder de navolgende (en overigens op deze pagina vermelde) condities:

Betaling:
Binnen veertien dagen na factuurdatum. Zie onder “prijs per deelnemer” voor wijze van facturering. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.

Annulering:
Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling het vaktechnisch overleg op een locatie annuleren. Voor het doorgaan van het overleg geldt een minimum van vijftien deelnemers.

Kosten:

€ 900,- per persoon (exclusief BTW)
Facturering vindt plaats per 1 januari van het kalenderjaar of bij latere aanmelding in de loop van het kalenderjaar. Opzegging is (uitsluitend schriftelijk) mogelijk per kalenderjaar, steeds tot en met 31 december van het voorafgaande kalenderjaar. Bij gebreke van tijdige schriftelijke opzegging bent u automatisch en bij voorrang aangemeld voor deelname in het volgende kalenderjaar aan de bijeenkomsten in de locatie van uw keuze. De data en locaties van de bijeenkomsten worden tijdig voorafgaand aan het kalenderjaar aan u bekend gemaakt, waarbij zal worden gewezen op de mogelijkheid van schriftelijke opzegging tot het einde van het kalenderjaar. Facturering vindt plaats per 1 januari van het kalenderjaar of bij latere aanmelding in de loop van het kalenderjaar.


Neem de code over: *