Kantoor Mr. van Zijl groeit, en gaat verhuizen!

Reeds geruime tijd mogen wij ons verheugen in een sterke toename van de vraag naar de dienstverlening die ons kantoor biedt. Met name groeit de belangstelling voor de diensten die gericht zijn op het reduceren van de financiële nadelen die (middel)grote werkgevers ondervinden als gevolg van de arbeidsongeschiktheid van (ex-) werknemers.

"Goede resultaten* en een voortdurende focus op een wijze van dienstverlening zoals wij die zelf ook zouden willen ervaren als wij cliënt van ons kantoor zouden zijn.” Dat zijn naar onze mening de oorzaken van de groei die de dienstverlening van ons kantoor mag doormaken. Diezelfde goede resultaten en cliëntervaring willen wij natuurlijk blijven bieden, aan onze bestaande en nieuwe cliënten. Daarom breiden wij het team van onze medewerkers uit.

* De resultaten die wij behaalden met controle van de beslissingen van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas zijn heel goed meetbaar en wij noemen die daarom graag als voorbeeld. Wij behaalden vanaf de aanvang van deze werkzaamheden in 2016 met controle van de premiebeslissingen (en de daaraan ten grondslag liggende uitkeringsbeslissingen van het UWV) tot nu toe een besparing op de premie over de jaren vanaf 2014 van bijna € 29 miljoen. Wij realiseerden daarmee premiebesparingen voor 83% van de grote werkgevers en 52% van de middelgrote werkgevers. Gemiddeld verdienden deze werkgevers iedere geïnvesteerde euro meer dan 22 maal terug.

Nieuwe collega's

Op 1 mei 2021 is Franceska Severijnen de gelederen van ons kantoor komen versterken. Franceska studeerde HBO Rechten en heeft ruime ervaring opgedaan als juridisch adviseur bij een vakbond, als P&O-adviseur en als casemanager. Bij ons kantoor zal Franceska de advocaten gaan ondersteunen bij bezwaarzaken betreffende Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers van onze cliënten.

Vanaf 17 mei 2021 maakt Mi Sun van der Tuin onderdeel uit van het team van medewerkers dat zich bezig houdt met de controle van de beslissingen van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van onze cliënten (grote en middelgrote werkgevers). Dit team bestaat daarnaast uit Marja Florax, Michèle Sonneveld, Sanne Muilwijk en Maike Hommeles. Mi Sun is register casemanager en werkte eerder onder meer bij verzekeringsmaatschappijen en grote assurantietussenpersonen. Bij ons kantoor zal Mi Sun als adviseur Ziektewet en WIA een deel van de onderzoeken gaan doen die nodig zijn in het kader van de controle van de premiebeslissingen.

Op 1 juni 2021 is Carolien Schuren in dienst getreden. Na haar beëdiging tot advocaat zal Carolien de elfde advocaat zijn die bij ons kantoor in dienst is. Carolien was tot voor kort werkzaam als expert jurist sociaal zekerheidsrecht bij een rechtsbijstandsverzekeraar en werkte voordien zestien jaar als medewerker bezwaar en beroep bij het UWV. Carolien zal deze ervaring binnen ons kantoor inzetten bij bezwaar- en beroepszaken betreffende Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers van onze cliënten.

Meer werk voor onze advocaten en casemanagers betekent natuurlijk ook meer werk voor de medewerk(st)ers die onze advocaten en casemanagers ondersteunen. Per 1 juli 2021 zal daarom het secretariaat van ons kantoor worden uitgebreid met Bodi Hommeles. Bodi is de zus van Maike, die al bij ons kantoor werkt en ondersteuning geeft aan de casemanagers die zich bezig houden met de controle van premiebeslissingen.

Ons team

Vanaf 1 juli 2021 staat een team van 25 medewerkers ter beschikking van onze cliënten:

advocaten casemanagers ondersteuning
mr. A.J.H.M. (Mirjam) Borgers-Leermakers C.A. (Cynthia) Chudaska RCCM®/RCMC F.A. (Sandra) Fonken-Wolfswinkel
(secretariaat en financiële administratie)
mr. M.H. (Mariëtta) Feiken M.F. (Marja) Florax RCCM®/RCMC/ADVI N.J.H. (Nicolle) Haen
(secretariaat)
mr. W.A.A. (Wilan) van Kuijk S. (Sanne) Muilwijk-van den Broek RCM® I.P.J.A.M. (Ingrid) Hobbelen
(secretariaat)
mr. drs. C.L. (Carolien) Schuren * M. (Michèle) Sonneveld RCCM® B.M. (Bodi) Hommeles
(secretariaat)
mr. C.A. (Corrie) van der Steen M.S.L. (Mi Sun) van der Tuin RCMC M.J. (Maike) Hommeles
(secretariaat)
mr. N.W.J. (Nicole) van der Stokker-Welsink M.W.H. (Marijke) Spruit
(secretariaat)
mr. S.J.M. (Saskia) Stoop drs. C.P.M. (Cas) van Zijl (
facilitair manager en directie-assistent)
mr. C.J.M. (Connie) de Wit
(tevens MfN-registermediator)
M.J.G. (Marijke) van Zijl-van der Burgt
(financiële administratie)
mr. L.K. (Liesbet) Wouterse RB
mr. A.M. (Sanne) Wuisman
mr. J.P.M. (Joop) van Zijl

juridisch medewerker
F.A.M.H. (Franceska) Severijnen LLB

* Carolien moet nog beëdigd worden als advocaat.

Nieuw kantoorpand

Als gevolg van "corona” werken wij al geruime tijd grotendeels thuis. Thuiswerken deden wij al "voor corona” en dat zullen wij ook "na corona” gedeeltelijk blijven doen. Wij blijven daarnaast natuurlijk een plaats nodig hebben waar wij elkaar regelmatig kunnen ontmoeten (fysiek en niet slechts online) en waar wij ook kunnen werken.

Ons kantoorpand aan de Korvelseweg is inmiddels niet groot genoeg meer om daarbij aan iedereen een goede werkplek te kunnen bieden. Daarom hebben wij een nieuw kantoorpand gezocht en gevonden. Het is gelegen aan de Jan Asselbergsweg 58 te Tilburg, op bedrijventerrein Het Laar. Dit bedrijventerrein ligt direct aan de afslag 11 (Tilburg-centrum en west) op de A-58, nog vóór het Koning Willem II-stadion

Het kantoorpand zal eerst nog ingrijpend worden verbouwd en opnieuw worden ingericht, voordat wij daar onze intrek kunnen nemen. Dat zal naar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 gebeuren. Onderstaand een impressie hoe de entrée van het nieuwe pand er dan zou (kunnen) gaan uitzien.

De verhuizing staat gepland voor het einde van het tweede kwartaal van 2022. Tot die tijd blijven wij onze werktijd verdelen tussen de thuiswerkplek en een plek in ons oude vertrouwde kantoorpand aan de Korvelseweg.

Vanzelfsprekend houden wij u op deze plaats graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom ons nieuwe kantoorpand. Zodra bekend wordt op welke dag wij daadwerkelijk onze intrek kunnen nemen in ons nieuwe kantoorpand, zullen wij onze cliënten en relaties uiteraard informeren over de verhuizing.