Lezingenfestival

Op dinsdag 1 oktober 2019 bestaat ons kantoor 30 jaar. Dat willen wij samen vieren met u, onze gewaardeerde cliënten en relaties. Wij bieden u daarom een "lezingenfestival” aan tegen de sterk gereduceerde prijs van € 30!

Snel naar:

Downloads


Drie rondes

In drie rondes van een uur kunt u steeds kiezen uit vier lezingen, verzorgd door de advocaten en casemanagers van ons kantoor. Waar ons kantoor gespecialiseerd is in de advisering en begeleiding van werkgevers op het gebied van het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen, houden de onderwerpen van de lezingen natuurlijk allemaal verband met de rol van de ondernemer als werkgever. Wie ons kantoor de afgelopen jaren een beetje heeft gevolgd zal begrijpen dat de arbeidsongeschikte werknemer een belangrijke rol speelt tijdens de lezingen. Maar ook onderwerpen uit ons meer traditionele werkgebied vergeten wij niet, zoals de Wet arbeidsmarkt in balans die op 1 januari 2020 in werking zal treden.

Doelgroepen

Tijdens het lezingenfestival houden wij rekening met de diverse doelgroepen waarmee wij in onze praktijk te maken hebben. Zo is er een serie van drie lezingen die speciaal is afgestemd op de MKB-ondernemer. Een tweede serie lezingen is daarentegen gericht op de HRM-manager van de grotere onderneming. De casemanager vindt voor zijn of haar praktijk interessante onderwerpen in een derde serie lezingen. En natuurlijk is een vierde serie lezingen gericht op de doelgroep van accountants, belastingadviseurs en loonadministrateurs die zo’n belangrijke rol hebben gespeeld bij de opbouw en ontwikkeling van ons kantoor. Elke serie lezingen wordt afgestemd op het niveau en de interesses van de betreffende doelgroep zoals wij die kennen uit onze praktijk, maar u bepaalt natuurlijk zelf aan welke lezing u wenst deel te nemen.

titel:Lezingenfestival
datum en plaats:Dinsdag 1 oktober 2019: Koning Willem II-stadion, Goirleseweg 34 5026 PC Tilburg
tijd (aanvang en einde):Van 13:30 uur tot 17:30 uur
lezingen:Twaalf lezingen, verdeeld over drie rondes van vier lezingen. Elke ronde keuze uit vier onderwerpen, waarbij steeds één lezing is afgestemd op de praktijk van:
• MKB-ondernemers:
• HRM-managers:
• casemanagers:
• accountants, belastingadviseurs en loonadministrateurs:

Programma

13.00 uurontvangst gasten in Grand Café (tweede etage)/Het Paleis (eerste etage)
13.20 uurkort welkomstwoord door Joop van Zijl
13.30 uureerste ronde lezingen
14.30 uurpauze (Grand Café)
15.00 uurtweede ronde lezingen
16.00 uurpauze (Grand Café)
16.30 uurderde ronde lezingen
17.30 uureinde studiebijeenkomst
17.30 uur – 18.30 uurborrel (Grand Café)

Eerste ronde (13.30 uur tot 14.30 uur):

Wilan van Kuijk en Saskia Stoop (advocaten)doelgroep MKB-ondernemers:
De oproepovereenkomst onder de Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans maakt flexcontracten minder flex en vooral duurder! Hoe zit dat en is er wat tegen te doen?
Michèle Sonneveld en Cynthia Chudaska (casemanagers)doelgroep HRM-managers:
Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA: hoe maakt u de keuze?

Door eigenrisicodrager te worden kunnen werkgevers zich vaak bevrijden van de financiële gevolgen van Ziektewetuitkeringen en (in elk geval vooralsnog) van WGA-uitkeringen. De vraag is echter: hoe maakt u nu een goede afweging?
Joop van Zijl, Annemarie Lammers en Nicole van der Stokker (advocaten)doelgroep casemanagers:
Bescherming van de privacy van de zieke werknemer

Wanneer voldoet de personeelsadministratie aan de eisen van de AVG? Wat mag nu wel en wat mag niet bij het verwerken van gegevens van zieke werknemers?
Mariëtta Feiken en Liesbet Wouterse (advocaten)doelgroep accountants, belastingadviseurs en loonadministrateurs:
De vergeten gevolgen van de overgang van onderneming voor de toerekening aan werkgevers van Ziektewet- en WGA-uitkeringen

Bij due diligence onderzoeken is er zelden oog voor, maar een zieke (ex-) werknemer kan de koper van de onderneming enkele tonnen extra kosten opleveren. Hoe zit dat?

Tweede ronde (15.00 uur – 16.00 uur)

Wilan van Kuijk en Saskia Stoop (advocaten)doelgroep MKB-ondernemers:
Het vaste arbeidscontract onder de Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans maakt vaste contracten minder vast. Hoe zit dat? En gaat het echt helpen?
Joop van Zijl en Connie de Wit (advocaten)doelgroep HRM-managers:
Help! De oproepkracht wordt duurder!

Oproepcontracten worden als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans vanaf 1 januari 2020 een stuk duurder. Zijn er alternatieven? Of moeten we allemaal aan de ZZP-er?
Michèle Sonneveld en Marja Floraxdoelgroep casemanagers:
Controleer (niet alleen) dat premiebesluit!

Wie alleen de besluiten van de belastingdienst tot vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas controleert, mist het grootste deel van de beoogde besparingen!
Mariëtta Feiken en Liesbet Wouterse (advocaten)doelgroep accountants, belastingadviseurs en loonadministrateurs:
De verplichte aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds

Een wijziging van de sectorindeling leidt vaak indirect tot een onderzoek naar de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Soms met als gevolg dat premies moeten worden betaald over een reeks van jaren in het verleden. Is daar wat tegen te doen?

Derde ronde (16.30 uur – 17.00 uur)

Cynthia Chudaska en Marja Florax (casemanagers)doelgroep MKB-ondernemers:
De valkuilen van de Wet verbetering Poortwachter

Ook kleine werkgevers blijven in de toekomst twee jaar lang verplicht het loon door te betalen aan zieke werknemers. Ook blijven zij twee jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie. Maar de loondoorbetalingsverplichting kan worden verzekerd en de re-integratie hoeft geen mijnenveld te zijn!
Sanne Wuisman en Corrie van der Steen (advocaten)doelgroep HRM-managers:
Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Door lager uitvallende pensioenuitkeringen zijn veel werknemers bereid om ook na de AOW-gerechtigde leeftijd nog te werken. En dat biedt voor werkgevers mooie kansen
Joop van Zijl en Wilan van Kuijk (advocaten)doelgroep casemanagers:
Compenseert het UWV de transitievergoeding van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer?

Vanaf 1 april 2020 zou het UWV werkgevers een compensatie moeten betalen voor de transitievergoeding die betaald is aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Maar daar zitten de nodige addertjes onder het gras!
Mariëtta Feiken en Liesbet Wouterse (advocaten)doelgroep accountants, belastingadviseurs en loonadministrateurs:
Wie is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen?

De verzekeringsplicht van de dga, de echtgenote van de dga, de minderheidsaandeelhouder met managementovereenkomst, het kind en de ouder.

Nadere informatie

uit te reiken studiemateriaal:Van elke presentatie wordt een korte samenvatting gemaakt die na afloop van de studiebijeenkomst samen met de sheets van de presentatie te downloaden is op de website van Kantoor Mr. van Zijl (www.kantoormrvanzijl.nl)
waardering met opleidingspunten diverse beroepsorganisaties op gebied van accountancy en belastingadvies:RB: 1 PE-punt per presentatie
NBA: 1 uur per presentatie
NOAB: 1 PE-punt per presentatie
NIRPA: 10 PE-punten per presentatie
prijs per deelnemer:Binnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
annuleringsvoorwaarden:Tot zeven dagen voor de datum van de betreffende studiebijeenkomst; bij latere annulering of bij niet verschijnen is het deelnamegeld verschuldigd.
Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling het lezingenfestival of onderdelen daarvan annuleren.
nadere informatie:Tel. 013-4635599; E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl; Internet: www.kantoormrvanzijl.nl


Aanmelden

Kantoor/bedrijf: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer:
E-mailadres: *

Personen aanmelden


Ronde 1:
Ronde 2:
Ronde 3:
Nog een persoon toevoegen