Actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen

Ga naar:


TRY-OUT IN DECEMBER 2019!

Vormen het arbeidsrecht en de sociale verzekeringen niet uw eigenlijke werkgebied, maar hebt u er in uw werk wel regelmatig mee te maken? Dan zult u gemerkt hebben hoe lastig het is om op dit gebied op de hoogte te blijven. De ontwikkelingen gaan vaak snel en de gevolgen voor uw eigen praktijk zijn niet steeds direct duidelijk.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Teken dan in op de Actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen. Twee maal per jaar (in juni en december) bespreekt mr. J.P.M. (Joop) van Zijl alle voor werkgevers relevante actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen.

De bijeenkomsten van de Actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen vinden plaats op vier locaties verspreid over het land: Tilburg, Soest, Zwolle en Akersloot. De actualiteitencyclus start in 2020. In december 2019 is er een "try-out” onder extra aantrekkelijke voorwaarden. Meer daarover leest u hieronder.

Download hier de brochure inzake de actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen 2020 inclusief de try-out in december 2019.


Informatie en voorwaarden

PlaatsTilburg (Koning Willem II-stadion)
Soest (De Soesterduinen)
Zwolle (Van der Valk Hotel)
Akersloot (Van der Valk Hotel)
DatumKoning Willem II-stadion, Tilburg:
try-out 2019: maandag 16 december 2019
2020: maandagen 22 juni 2020, 14 december 2020

De Soesterduinen, Soest:
try-out 2019: dinsdag 17 december 2019
2020: dinsdagen 16 juni 2020, 15 december 2020

Van der Valk Hotel Zwolle:
try-out 2019: woensdag 18 december 2019
2020: woensdagen 17 juni 2020, 16 december 2020

Van der Valk Hotel Akersloot:
try-out 2019: donderdag 19 december 2019
2020: donderdagen 18 juni 2020, 17 december 2020
Tijd (aanvang en eind)14.00 uur tot 17.15 uur
Sprekermr. J.P.M. (Joop) van Zijl, advocaat (Kantoor Mr. Van Zijl, Tilburg)
Doelgroep(assistent-) accountants, belastingadviseurs, salarisadministrateurs/loonadviseurs, HR-managers, casemanagers
OpleidingspuntenRB: 3 PE-punten per bijeenkomst
NBA: 3 uren per bijeenkomst
NOAB: 3 PE-punten per bijeenkomst
NIRPA: 45 PE-punten per bijeenkomst
Prijstry-out 2019: € 150,- per persoon (exclusief BTW).

Bij aanmelding voor deelname in 2020 vóór 1 januari 2020 wordt dit bedrag niet in rekening gebracht c.q. gecrediteerd en terugbetaald!

2020:
keuze uit:
• Eenmalige aanmelding: € 600,- per persoon (exclusief BTW) bij aanmelding uitsluitend voor het kalenderjaar 2020. Facturering vindt plaats in twee termijnen: per 1 juni 2019 en 1 december 2019.
• Doorlopende aanmelding: € 500,- per persoon (exclusief BTW) bij doorlopende aanmelding. Facturering vindt plaats per 1 januari van het kalenderjaar of bij latere aanmelding in de loop van het kalenderjaar. Bij aanmelding in de loop van het kalenderjaar is de vergoeding verschuldigd naar evenredigheid van het aantal resterende bijeenkomsten in het kalenderjaar.

In geval van doorlopende aanmelding is opzegging (uitsluitend schriftelijk) mogelijk per het einde van het kalenderjaar, steeds tot en met 31 december van het voorafgaande kalenderjaar. Bij gebreke van tijdige schriftelijke opzegging bent u automatisch en bij voorrang aangemeld voor deelname in het volgende kalenderjaar aan de bijeenkomsten in de locatie van uw keuze. De data en locaties van de bijeenkomsten worden tijdig voorafgaand aan het kalenderjaar aan u bekend gemaakt, waarbij zal worden gewezen op de mogelijkheid van schriftelijke opzegging tot het einde van het kalenderjaar.
Aanmelding voor één enkele bijeenkomst: € 300,- per persoon (exclusief BTW). Facturering bij aanmelding. Let op: in dit geval hebt u geen recht op de korting van 20% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement©.
Korting20% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl. Deze korting geldt niet bij aanmelding voor één enkele bijeenkomst.
BetalingsvoorwaardenBinnen veertien dagen na factuurdatum. Zie onder “prijs per deelnemer” voor wijze van facturering. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
Verhinderinghet vaktechnisch overleg op een andere locatie. De betaalde vergoeding wordt in geval van verhindering niet gerestitueerd.” vervangen door de volgende tekst: “Bij verhindering voor een bijeenkomst van de actualiteitencyclus kan steeds een vervanger worden gestuurd. Ook kan steeds worden gekozen voor deelname aan de actualiteitencyclus op een andere locatie. De betaalde vergoeding wordt in geval van verhindering niet gerestitueerd.
AnnuleringsvoorwaardenKantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de actualiteitencyclus op een locatie annuleren. Voor het doorgaan van het overleg geldt een minimum van vijftien deelnemers.
AanmeldingDoor invulling, ondertekening en toezending aan Kantoor Mr. van Zijl (per post: Postbus 1095, 5004 BB Tilburg, of per fax: 013-4632266) van het aan de achterzijde afgedrukte aanmeldingsformulier.
Nadere informatieTel. 013-4635599; E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl; Internet: www.kantoormrvanzijl.nl


Aanmeldingsformulier

Velden met een * zijn verplicht.

Voorletter(s): *
Achternaam: *
Geslacht: * De heer Mevrouw
Functie: *
Kantoor/bedrijf: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer:
E-mailadres: *
Certificering:

meldt zich aan voor deelname aan de try-out bijeenkomst in december 2019 en/of voor deelname aan de Actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen in/vanaf 2020 op de navolgende locatie (aankruisen wat van toepassing is a.u.b.):onder de navolgende (en overigens in de folder vermelde) condities:

kosten studiebijeenkomst:
  • Try-out 2019: € 150,- per persoon (exclusief BTW). Bij gelijktijdige aanmelding voor deelname in 2020 wordt dit bedrag niet in rekening gebracht. Bij aanmelding voor deelname in 2020 vóór 1 januari 2020 wordt dit bedrag gecrediteerd en terugbetaald!
  • Eenmalige aanmelding 2020: € 600,- per persoon (exclusief BTW).
  • Doorlopende aanmelding vanaf 2020: € 500,- per persoon (exclusief BTW).
20% korting wegens arbeidsrecht abonnement©
(aanvinken indien van toepassing)

Neem de code over: *