Actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen

Ga naar:


Vormen het arbeidsrecht en de sociale verzekeringen niet uw eigenlijke werkgebied, maar hebt u er in uw werk wel regelmatig mee te maken? Dan zult u gemerkt hebben hoe lastig het is om op dit gebied op de hoogte te blijven. De ontwikkelingen gaan vaak snel en de gevolgen voor uw eigen praktijk zijn niet steeds direct duidelijk.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Teken dan in op de Actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen. Twee maal per jaar (in juni en november) bespreekt mr. J.P.M. (Joop) van Zijl alle voor werkgevers relevante actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen.

De bijeenkomsten van de Actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen vinden plaats op vier locaties verspreid over het land: Tilburg, Soest, Zwolle en Akersloot. 

Download hier de brochure inzake de actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen 2020.Informatie en voorwaarden

PlaatsTilburg (Koning Willem II-stadion)
Soest (De Soesterduinen)
Zwolle (Van der Valk Hotel)
Akersloot (Van der Valk Hotel)
DatumKoning Willem II-stadion, Tilburg:
maandagen 22 juni 2020, 23 november 2020
De Soesterduinen, Soest:
dinsdagen 16 juni 2020, 24 november 2020
Van der Valk Hotel Zwolle:
woensdagen 17 juni 2020, 25 november 2020
Van der Valk Hotel Akersloot:
donderdagen 18 juni 2020, 26 november 2020
Tijd (aanvang en eind)14.00 uur tot 17.15 uur
Sprekermr. J.P.M. (Joop) van Zijl, advocaat (Kantoor Mr. Van Zijl, Tilburg)
Doelgroep(assistent-) accountants, belastingadviseurs, salarisadministrateurs/loonadviseurs, HR-managers, casemanagers
Studiemateriaalhand-out van de sheets van de Powerpointpresentatie
OpleidingspuntenRB: 3 PE-punten per bijeenkomst
NBA: 3 uren per bijeenkomst
NOAB: 3 PE-punten per bijeenkomst
NIRPA: 45 PE-punten per bijeenkomst
PrijsKeuze uit:
• Eenmalige aanmelding: € 600,- per persoon (exclusief BTW) bij aanmelding uitsluitend voor het kalenderjaar 2020. Facturering vindt plaats in twee termijnen: per 1 juni 2019 en 1 december 2019.
• Doorlopende aanmelding: € 500,- per persoon (exclusief BTW) bij doorlopende aanmelding. Facturering vindt plaats per 1 januari van het kalenderjaar of bij latere aanmelding in de loop van het kalenderjaar. Bij aanmelding in de loop van het kalenderjaar is de vergoeding verschuldigd naar evenredigheid van het aantal resterende bijeenkomsten in het kalenderjaar.

In geval van doorlopende aanmelding is opzegging (uitsluitend schriftelijk) mogelijk per het einde van het kalenderjaar, steeds tot en met 31 december van het voorafgaande kalenderjaar. Bij gebreke van tijdige schriftelijke opzegging bent u automatisch en bij voorrang aangemeld voor deelname in het volgende kalenderjaar aan de bijeenkomsten in de locatie van uw keuze. De data en locaties van de bijeenkomsten worden tijdig voorafgaand aan het kalenderjaar aan u bekend gemaakt, waarbij zal worden gewezen op de mogelijkheid van schriftelijke opzegging tot het einde van het kalenderjaar.
Aanmelding voor één enkele bijeenkomst: € 300,- per persoon (exclusief BTW). Facturering bij aanmelding. Let op: in dit geval hebt u geen recht op de korting van 20% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement©.
Korting20% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl. Deze korting geldt niet bij aanmelding voor één enkele bijeenkomst.
BetalingsvoorwaardenBinnen veertien dagen na factuurdatum. Zie onder “prijs per deelnemer” voor wijze van facturering. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
VerhinderingBij verhindering voor een bijeenkomst van de actualiteitencyclus kan steeds een
vervanger worden gestuurd. Ook kan steeds worden gekozen voor deelname aan de
actualiteitencyclus op een andere locatie. De betaalde vergoeding wordt in geval van
verhindering niet gerestitueerd.
AnnuleringsvoorwaardenKantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de actualiteitencyclus op een locatie annuleren. Voor het doorgaan van het overleg geldt een minimum van vijftien deelnemers.
AanmeldingDoor invulling, ondertekening en toezending aan Kantoor Mr. van Zijl (per post: Postbus 1095, 5004 BB Tilburg, of per fax: 013-4632266) van het aan de achterzijde afgedrukte aanmeldingsformulier.
Nadere informatieTel. 013-4635599; E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl;
Internet: www.kantoormrvanzijl.nl


Aanmeldingsformulier

Velden met een * zijn verplicht.

Voorletter(s): *
Achternaam: *
Geslacht: * De heer Mevrouw
Functie: *
Kantoor/bedrijf: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer:
E-mailadres: *
Certificering:

meldt zich aan voor deelname aan de try-out bijeenkomst in december 2019 en/of voor deelname aan de Actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen in/vanaf 2020 op de navolgende locatie (aankruisen wat van toepassing is a.u.b.):onder de navolgende (en overigens in de folder vermelde) condities:

kosten studiebijeenkomst:
  • Eenmalige aanmelding 2020: € 600,- per persoon (exclusief BTW).
  • Doorlopende aanmelding vanaf 2020: € 500,- per persoon (exclusief BTW).
20% korting wegens arbeidsrecht abonnement©
(aanvinken indien van toepassing)

Neem de code over: *