Actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen

Ga naar:Vormen het arbeidsrecht en de sociale verzekeringen niet uw eigenlijke werkgebied, maar hebt u er in uw werk wel regelmatig mee te maken? Dan zult u gemerkt hebben hoe lastig het is om op dit gebied op de hoogte te blijven. De ontwikkelingen gaan vaak snel en de gevolgen voor uw eigen praktijk zijn niet steeds direct duidelijk.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Teken dan in op de Actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen. Vier maal per jaar (in maart, juni, september en december) bespreekt mr. J.P.M. (Joop) van Zijl tijdens een interactieve online bijeenkomst alle voor werkgevers relevante actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen.

Let op: aanmelding voor deelname aan de bijeenkomsten is uitsluitend mogelijk als u zich aanmeldt voor alle (resterende) bijeenkomsten van een kalenderjaar. Bedrijven, kantoren en organisaties die niet eerder aan de actualiteitencyclus deelnamen kunnen echter bij wijze van proef gratis deelnemen aan één bijeenkomst.

Download brochure


Informatie en voorwaarden

PlaatsU volgt de bijeenkomst online vanaf uw eigen werkplek met behulp van een p.c.
Technische vereisten voor deelname aan de online bijeenkomstWij maken gebruik van het programma "Zoom". U hoeft Zoom niet op uw p.c. te installeren, als u dat niet wilt. Het volstaat om het programma in uw browser te openen.
Hoe werkt het?De bijeenkomst is interactief: u ziet en hoort niet alleen de spreker, maar u kunt ook vragen stellen aan de spreker, waarbij de spreker en alle deelnemers u kunnen horen en andersom. U ziet verder de sheets van de Powerpointpresentatie die bij de bijeenkomst wordt gebruikt.
Hoe komt u online?Na aanmelding ontvangt u een e-mail met instructies en een tweede e-mail met een link.
DatumDinsdag 22 september 2020
Dinsdag 15 december 2020
Tijd (aanvang en eind)Aanvang: 14:00 uur
Duur1,5 à 2 uur (afhankelijk van de te bespreken actualiteiten)
Sprekermr. J.P.M. (Joop) van Zijl, advocaat (Kantoor Mr. Van Zijl, Tilburg)
Doelgroep(Assistent-) accountants, belastingadviseurs, salarisadministrateurs/loonadviseurs, HR-managers, casemanagers
StudiemateriaalHand-out van de sheets van de Powerpointpresentatie
OpleidingspuntenLet op: voor deze online bijeenkomsten worden bij de beroepsorganisaties GEEN opleidingspunten aangevraagd.
PrijsDoorlopende aanmelding: € 300,- (exclusief BTW) per aansluiting per kalenderjaar voor vier bijeenkomsten. Facturering vindt plaats per 1 januari van het kalenderjaar of bij latere aanmelding in de loop van het kalenderjaar. Opzegging is (uitsluitend schriftelijk) mogelijk per het einde van het kalenderjaar, steeds tot en met 31 december van het voorafgaande kalenderjaar. Bij gebreke van tijdige schriftelijke opzegging bent u automatisch aangemeld voor deelname aan de vier bijeenkomsten in het volgende kalenderjaar. De tijdstippen van deze bijeenkomsten worden tijdig voorafgaand aan het kalenderjaar aan u bekend gemaakt, waarbij zal worden gewezen op de mogelijkheid van schriftelijke opzegging tot het einde van het kalenderjaar.

TRY-OUT:
Bedrijven, kantoren en organisaties die niet eerder aan de actualiteitencyclus deelnamen kunnen echter bij wijze van proef gratis deelnemen aan één bijeenkomst.
BetalingsvoorwaardenBinnen veertien dagen na factuurdatum. Zie onder “prijs per deelnemer” voor wijze van facturering. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
VerhinderingBij verhindering voor een bijeenkomst van de actualiteitencyclus kan steeds een vervanger aan de online bijeenkomst deelnemen. De betaalde vergoeding wordt in geval van verhindering niet gerestitueerd.
AanmeldingDoor invulling, ondertekening en toezending aan Kantoor Mr. van Zijl (per post: Postbus 1095, 5004 BB Tilburg, of per fax: 013-4632266) van het aan de achterzijde afgedrukte aanmeldingsformulier.
Nadere informatieTel. 013-4635599; E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl;
Internet: www.kantoormrvanzijl.nl


Aanmeldingsformulier

Velden met een * zijn verplicht.

Voorletter(s): *
Achternaam: *
Geslacht: * De heer Mevrouw
Functie: *
Kantoor/bedrijf: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer:
E-mailadres: *
Certificering: Er worden geen opleidingspunten aangevraagd.

meldt zich aan voor:

deelname aan de actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen, tegen betaling van € 300,- (exclusief BTW) per aansluiting per kalenderjaar (2020 naar evenredigheid)
een gratis proefdeelname aan de eerstvolgende bijeenkomst (15 december 2020)

Neem de code over: *