Eigenrisicodragen Ziektewet

Werkgevers die per 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers zijn gebleven of geworden, zijn daarbij door de verzekeraar vaak verplicht om vóór 2018 ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Alleen op die manier immers is het mogelijk om door middel van re-integratie de instroom van "flexwerkers” of "vangnetters” in de WGA te beheersen. Deze werkgevers zullen daarover vóór 1 oktober 2017 een aantal beslissingen dienen te nemen. Is het wenselijk om dit risico te verzekeren? En kan de uitvoering van de wettelijke taken van de eigenrisicodrager het beste worden uitbesteed of is het ook mogelijk deze in eigen beheer te verrichten?

De register casemanagers van Van Zijl Casemanagement beschikken over de ervaring en deskundigheid die nodig is om werkgevers te adviseren bij vragen rond eigenrisicodragen. Daarnaast weten zij wat er in de praktijk bij komt kijken als een werkgever besluit om eigenrisicodrager te worden, zowel in de situatie waarbij de uitvoering wordt uitbesteed aan een private uitvoerder als wanneer de uitvoering in eigen beheer wordt gehouden. Tijdens de studiebijeenkomst "Eigenrisicodragen Ziektewet” delen zij hun kennis en ervaring graag met u. 

De studiebijeenkomst is ook geschikt voor (adviseurs van) werkgevers die zich willen oriënteren op de mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. In de praktijk is deze mogelijkheid met name interessant voor (middel)grote werkgevers.