Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2018 controleren!

U heeft nog 00 days 00 hours 00 minutes 00 seconds
Begin december 2017 stuurt de belastingdienst aan werkgevers de beslissing waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in 2018 aan de belastingdienst moet betalen.

De advocaten en casemanagers van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst, maar ook van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Te mooi om waar te zijn? Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in deze video.

Duur? Gemiddeld verdienen wij iedere geïnvesteerde euro 15 tot 20 maal terug!

Meer informatie? Neem contact op met Michèle Sonneveld van ons kantoor (tel. 013 4635599; e-mail: m.sonneveld@vanzijlcasemanagement.nl).

Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer €1,5 miljoen. Let op: tegen het premiebesluit van de belastingdienst moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. Laat uw besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Gratis webinar “Zin en onzin van controle van premiebesluiten”
Wilt u meer weten over controle van de premiebesluiten? Volg dan online op een door u gekozen plaats en tijd het gratis webinar “Zin en onzin van controle van premiebesluiten”.

Deze melding niet meer weergeven

Arbeidsrecht aan de kust

Ondernemers aan de kust hebben vaak een behoefte aan arbeidskrachten die sterk wisselt afhankelijk van het seizoen (hoogseizoen, voor- en naseizoen, laagseizoen). De grenzen die de wet stelt aan de flexibele inzet van arbeidskrachten lijken zich slecht te verdragen met de eisen die de bedrijfsvoering van de ondernemers stelt. In veel gevallen worden daarom afspraken gemaakt waarbij van de wet wordt afgeweken. Die afwijkingen gebeuren soms onbewust maar veel vaker bewust, in de veronderstelling dat er geen goede alternatieven zijn. Omdat het zo vaak gebeurt lijkt het daardoor alsof de kust zijn eigen regels kent: "het arbeidsrecht van de kust”. Als werknemers vervolgens claims indienen, is de verbazing en irritatie van ondernemers over de werking van het arbeidsrecht vaak groot.

De ondernemer die de moeite neemt om zich in deze materie te verdiepen zal echter ontdekken dat het arbeidsrecht meer mogelijkheden biedt dan doorgaans wordt gedacht. In de lezing "arbeidsrecht aan de kust” zal mr. J.P.M. (Joop) van Zijl niet alleen wijzen op de wettelijke bepalingen waarmee ondernemers rekening moeten houden als zij flexibel personeel inzetten, maar ook op de mogelijkheden die de wet nog wel biedt.

Voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl is er de mogelijkheid om gebruik te maken van model arbeidsovereenkomsten waarin de bestaande mogelijkheden worden benut.