Arbeidsrecht aan de kust

Ondernemers aan de kust hebben vaak een behoefte aan arbeidskrachten die sterk wisselt afhankelijk van het seizoen (hoogseizoen, voor- en naseizoen, laagseizoen). De grenzen die de wet stelt aan de flexibele inzet van arbeidskrachten lijken zich slecht te verdragen met de eisen die de bedrijfsvoering van de ondernemers stelt. In veel gevallen worden daarom afspraken gemaakt waarbij van de wet wordt afgeweken. Die afwijkingen gebeuren soms onbewust maar veel vaker bewust, in de veronderstelling dat er geen goede alternatieven zijn. Omdat het zo vaak gebeurt lijkt het daardoor alsof de kust zijn eigen regels kent: "het arbeidsrecht van de kust”. Als werknemers vervolgens claims indienen, is de verbazing en irritatie van ondernemers over de werking van het arbeidsrecht vaak groot.

De ondernemer die de moeite neemt om zich in deze materie te verdiepen zal echter ontdekken dat het arbeidsrecht meer mogelijkheden biedt dan doorgaans wordt gedacht. In de lezing "arbeidsrecht aan de kust” zal mr. J.P.M. (Joop) van Zijl niet alleen wijzen op de wettelijke bepalingen waarmee ondernemers rekening moeten houden als zij flexibel personeel inzetten, maar ook op de mogelijkheden die de wet nog wel biedt.

Voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl is er de mogelijkheid om gebruik te maken van model arbeidsovereenkomsten waarin de bestaande mogelijkheden worden benut.