Wet arbeidsmarkt in balans

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. De wet heeft ten doel om de verschillen tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten kleiner te maken. De ontslagbescherming van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt daartoe versoepeld. Daartegenover wordt echter de rechtsbescherming van oproepkrachten versterkt en worden werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst duurder omdat de werkgever daarvoor een fors hogere WW-premie wordt verschuldigd.
Werkgevers die gebruik maken van flexibele arbeidsovereenkomsten doen er goed aan zich voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans te beraden over de vraag op welke wijze zij deze bedreigingen het beste het hoofd kunnen bieden. Mogelijk moeten arbeidsovereenkomsten worden aangepast. Een deel van de maatregelen die mogelijk zijn om verhoging van de WW-premie in 2020 te voorkomen, dient al in 2019 te worden genomen! Het is voor werkgevers dus zaak om zich tijdig te laten informeren en adviseren.
Advisering is voor een belangrijk deel maatwerk. Met de studiebijeenkomst "Wet arbeidsmarkt in balans” helpen wij u echter al een heel eind op weg!