Controle premiebeschikking Werkhervattingskas

De belastingdienst verstuurt jaarlijks aan werkgevers de beslissing waarmee de hoogte wordt vastgesteld
van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in het volgende jaar
aan de belastingdienst moet betalen. Michèle Sonneveld Rccm en Marja Florax Rccm laten u zien hoe u
de premiebeschikking Werkhervattingskas kunt controleren, en waarom dit belangrijk is. Voor de controle
van de premiebeschikking Werkhervattingskas hebben zij een efficiënte methode en rekentool ontwikkeld.
Samen met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl realiseren zij voor hun cliënten grote besparingen op de
kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit
van de belastingdienst, maar ook van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. Soms kunnen
besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug! Tijdens de studiebijeenkomst laten Michèle en Marja
zien voor welke werkgevers het controleren van de premiebesluiten wel en niet van belang is, op welke
onderdelen gecontroleerd zou moeten worden, op welke verschillende wijzen fouten in premiebesluiten
kunnen worden gecorrigeerd en hoe de besparingen op de te betalen premie kunnen worden gerealiseerd.