De Ziektewet- en WGA-uitkeringen van ex-werknemers bij de overgang van een onderneming

Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen van werknemers die ten tijde van de overgang in dienst zijn bij de overgedragen onderneming (of het overgedragen deel van een onderneming) van rechtswege over op de verkrijger van deze onderneming (of het overgedragen deel daarvan). Bij fusies en overnames is er dan ook terecht veel aandacht voor de omvang van de rechten en verplichtingen die aldus overgaan. Minder bekend is dat ook ex-werknemers kosten met zich mee kunnen brengen die (soms wel, soms niet) op de verkrijger kunnen overgaan. Dat kan namelijk het geval zijn als aan (ex-) werknemers vanwege ziekte een Ziektewet- of WGA-uitkering wordt toegekend. En nog minder bekend is tot hoe hoog die kosten kunnen oplopen. Voor een werknemer met een modaal inkomen kan dat gaan om een bedrag van enkele honderdduizenden euro’s!
De vraag wie na een fusie of overname de lasten van de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers betaalt, is afhankelijk van (1) de vraag of het gaat om een Ziektewet- dan wel WGA-uitkering, (2) de vraag of sprake is van de overgang van een hele onderneming dan wel een deel van een onderneming, (3) de vraag of de verkoper eigenrisicodrager is of niet en (4) de vraag of de koper eigenriscodrager is of niet. Daarnaast zijn er gevallen waarin een werkgever twee maal betaalt voor één uitkering en gevallen waarin helemaal niet wordt betaald voor een uitkering.
Accountants en belastingadviseurs die adviseren bij fusies en overnames zouden veel beter op de hoogte moeten zijn van deze problematiek dan zij in de praktijk meestal zijn. Tijdens de cursus "De Ziektewet- en WGA-uitkeringen van ex-werknemers bij de overgang van een onderneming” vertelt mr. J.P.M. (Joop) van Zijl (advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl) u wat u moet weten om uw cliënt bij een fusie of overname ook op dit moeilijke onderdeel adequaat te kunnen adviseren. Mevrouw M. (Michèle) Sonneveld (adviseur Ziektewet en WIA bij Van Zijl Casemanagement) legt u uit wat een werkgever kan doen om de last van de Ziektewet- en WGA-uitkeringen die een werkgever op zich krijgt als gevolg van een fusie of overname te beperken.