Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2018 controleren!

U heeft nog 00 days 00 hours 00 minutes 00 seconds
Begin december 2017 stuurt de belastingdienst aan werkgevers de beslissing waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in 2018 aan de belastingdienst moet betalen.

De advocaten en casemanagers van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst, maar ook van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Te mooi om waar te zijn? Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in deze video.

Duur? Gemiddeld verdienen wij iedere geïnvesteerde euro 15 tot 20 maal terug!

Meer informatie? Neem contact op met Michèle Sonneveld van ons kantoor (tel. 013 4635599; e-mail: m.sonneveld@vanzijlcasemanagement.nl).

Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer €1,5 miljoen. Let op: tegen het premiebesluit van de belastingdienst moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. Laat uw besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Gratis webinar “Zin en onzin van controle van premiebesluiten”
Wilt u meer weten over controle van de premiebesluiten? Volg dan online op een door u gekozen plaats en tijd het gratis webinar “Zin en onzin van controle van premiebesluiten”.

Deze melding niet meer weergeven

Arbeidsrecht aan de kust

Ga naar:


Ondernemers aan de kust hebben vaak een behoefte aan arbeidskrachten die sterk wisselt afhankelijk van het seizoen (hoogseizoen, voor- en naseizoen, laagseizoen). De grenzen die de wet stelt aan de flexibele inzet van arbeidskrachten lijken zich slecht te verdragen met de eisen die de bedrijfsvoering van de ondernemers stelt. In veel gevallen worden daarom afspraken gemaakt waarbij van de wet wordt afgeweken. Die afwijkingen gebeuren soms onbewust maar veel vaker bewust, in de veronderstelling dat er geen goede alternatieven zijn. Omdat het zo vaak gebeurt lijkt het daardoor alsof de kust zijn eigen regels kent: "het arbeidsrecht van de kust”. Als werknemers vervolgens claims indienen, is de verbazing en irritatie van ondernemers over de werking van het arbeidsrecht vaak groot.

De ondernemer die de moeite neemt om zich in deze materie te verdiepen zal echter ontdekken dat het arbeidsrecht meer mogelijkheden biedt dan doorgaans wordt gedacht. In de lezing "arbeidsrecht aan de kust” zal mr. J.P.M. (Joop) van Zijl niet alleen wijzen op de wettelijke bepalingen waarmee ondernemers rekening moeten houden als zij flexibel personeel inzetten, maar ook op de mogelijkheden die de wet nog wel biedt.

Voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl is er de mogelijkheid om gebruik te maken van model arbeidsovereenkomsten waarin de bestaande mogelijkheden worden benut.

Download hier de brochure voor deze lezing.


Informatie en voorwaarden

PlaatsFletcher Hotel Nieuwvliet Bad, Zouterik 2, 4504 RX Nieuwliet Bad
Datumdonderdag 26 oktober 2017
Tijd (aanvang en eind)van 20:00 uur tot 22:00 uur + borrel na afloop
Sprekermr. J.P.M. (Joop) van Zijl, advocaat (Kantoor Mr. van Zijl, Tilburg)
Doelgroepondernemers met een variabele behoefte aan inzet van arbeidskrachten
Prijs€ 50,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief koffie, thee en drankjes + borrel na afloop.
KortingVoor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl (zie brochure) is deelname aan de lezing gratis. De kosten van het arbeidsrecht abonnement© bedragen € 100 exclusief omzetbelasting per jaar. Als u zich tegelijkertijd aanmeldt voor deelname aan de lezing en deelname aan het arbeidsrecht abonnement© is bovendien de deelname aan het arbeidsrecht abonnement© tot en met 31 december 2017 gratis. Opzegging van het arbeidsrecht abonnement© is dan voor het eerst weer mogelijk per 31 december 2018.
BetalingsvoorwaardenBinnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
AnnuleringsvoorwaardenTot zeven dagen voor de datum van de lezing; bij latere annulering of bij niet verschijnen is het deelnamegeld verschuldigd. Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de lezing annuleren.
AanmeldingDoor invulling, ondertekening en toezending aan Kantoor Mr. van Zijl (per post: Postbus 1095, 5004 BB Tilburg, of per fax: 013-4632266) van het aan de achterzijde afgedrukte aanmeldingsformulier.
Nadere informatieTel. 013-4635599; E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl; Internet: www.kantoormrvanzijl.nl


Aanmeldingsformulier

Velden met een * zijn verplicht.

Voorletter(s): *
Achternaam: *
Geslacht: * De heer Mevrouw
Functie: *
Kantoor/bedrijf: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer:
E-mailadres: *
Certificering:

Wenst deel te nemen aan de studiebijeenkomst Arbeidsrecht aan de kust op:

Onder de navolgende (en overigens op deze pagina vermelde) condities:
  • kosten studiebijeenkomst: € 50,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief koffie, thee en drankjes + borrel na afloop.
  • betaling: Binnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
  • annulering: Tot zeven dagen voor de datum van de lezing; bij latere annulering of bij niet verschijnen is het deelnamegeld verschuldigd. Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de lezing annuleren.
  • 20% korting wegens arbeidsrecht abonnement©
    (aanvinken indien van toepassing; alleen bij aanmelding uiterlijk één maand vóór de datum van de betreffende studiebijeenkomst)
Neem de code over: *