Bescherming van privacy van werknemers

Ga naar:


Bescherming van de privacy van werknemers is een onderwerp waar werkgevers in de praktijk heel verschillend mee om gaan. Een grote groep werkgevers is zich niet of nauwelijks bewust van de wettelijke verplichtingen die voor hen op dit punt gelden. Dat kan leiden tot oplegging van boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens en tot negatieve publiciteit. Werkgevers die zich daarentegen juist wel beijveren om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen blijken daarbij in de praktijk nog wel eens door te slaan in de andere richting en leggen zichzelf en anderen meer verplichtingen op dan door de wet wordt geëist. Wat daarbij niet meehelpt is dat de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens soms op gespannen voet staan met de jurisprudentie.

Tijdens de studiebijeenkomst "Bescherming van privacy van werknemers” zullen de wettelijke verplichtingen van de werkgever aan de orde komen, zo veel mogelijk aan de hand van praktijkvoorbeelden. Allereerst zal daarbij worden ingegaan op de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens in het algemeen. Welke verplichtingen gelden bij het verwerken van persoonsgegevens? Onder welke voorwaarden is het toegestaan de verwerking van persoonsgegevens over te laten aan derden? Wanneer is sprake van een datalek en welke verplichtingen gelden dan? Daarna zal aandacht worden gegeven aan onderwerpen zoals cameratoezicht, controle op het gebruik van e-mail en internet, screening van sollicitanten en het gebruik van social media door werknemers. Meer uitgebreid zal bovendien worden stil gestaan bij het verwerken van persoonsgegevens betreffende de zieke werknemer.

Hier kunt u de brochure van deze studiebijeenkomst downloaden.


Informatie en voorwaarden

PlaatsKoning Willem II-stadion, Goirleseweg 34 5026 PC Tilburg; of
Van der Valk Hotel Zwolle, Nieuw-leusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle; of
Congres- en Vergadercentrum De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest
Datumdonderdag 28 september 2017 (Tilburg; of
dinsdag 3 oktober 2017: (Zwolle); of
maandag 9 oktober 2017 (Soest)
Tijd (aanvang en eind)van 14:30 uur tot 20:00 uur
Sprekermr. J.P.M. (Joop) van Zijl, advocaat (Kantoor Mr. van Zijl, Tilburg)
DoelgroepHR-managers, (assistent-) accountants, belastingadviseurs, salaris-administrateurs/loonadviseurs
Studiemateriaalsheets van presentatie
OpleidingspuntenRB: 4 PE-punten
NBA: 4 uren
NOAB: 4. PE-punten
NIRPA: 40 PE-punten
Prijs€ 325,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee en drankjes en diner
Korting20% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl
BetalingsvoorwaardenBinnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
VerhinderingBij verhindering kunt u zich laten vervangen door een collega.
AnnuleringsvoorwaardenTot zeven dagen voor de datum van de betreffende studiebijeenkomst; bij latere annulering of bij niet verschijnen is het deelname-geld verschuldigd. Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de studie-bijeenkomst annuleren.
Nadere informatieTel. 013-4635599 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl


Aanmeldingsformulier

Velden met een * zijn verplicht.

Voorletter(s): *
Achternaam: *
Geslacht: * De heer Mevrouw
Functie: *
Kantoor/bedrijf: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer:
E-mailadres: *
Certificering:

Wenst deel te nemen aan de studiebijeenkomst Bescherming van privacy van werknemers op:

Onder de navolgende (en overigens op deze pagina vermelde) condities:
  • kosten studiebijeenkomst: € 325,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee en drankjes en diner
  • betaling: Binnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
  • annulering: Tot zeven dagen voor de datum van de betreffende studiebijeenkomst; bij latere annulering of bij niet verschijnen is het deelname-geld verschuldigd. Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de studie-bijeenkomst annuleren.
  • 20% korting wegens arbeidsrecht abonnement©
    (aanvinken indien van toepassing; alleen bij aanmelding uiterlijk één maand vóór de datum van de betreffende studiebijeenkomst)
Neem de code over: *