Bliksem Beeldscherm Bijeenkomst NOW-2

Ga naar:


Op 22 juni jl. is de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2) gepubliceerd. Tegelijkertijd zijn nog enkele wijzigingen aangebracht in de voorgang van deze regeling (NOW-1).

De NOW-1 bevatte een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart, april en mei 2020 voor werkgevers die als gevolg van de coronacrisis te maken hadden met een omzetdaling van tenminste 20%. De NOW-2 doet hetzelfde voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

De NOW-2 kent in grote lijnen dezelfde opzet als de NOW-1, maar wijkt daar op een aantal belangrijke onderdelen ook van af. De hoofdlijnen van de NOW-2 (inclusief de punten waarop deze afwijkt van de NOW-1) waren al bekend uit een brief van de Minister aan de Tweede Kamer van 20 mei 2020. Op onderdelen bevat de regeling echter nog wat bijzonderheden die niet eerder bekend waren.

Vanaf maandag 6 juli 2020 kunnen aanvragen voor de  NOW-2 worden ingediend. Tijdens een online bijeenkomst (een "bliksem beeldscherm bijeenkomst”) op donderdagmiddag 2 juli 2020 zullen wij de NOW-2 bespreken, inclusief de verschillen met de  NOW-1 en de nadere wijzigingen die nog in de NOW-1 zijn aangebracht.

De bijeenkomst is interactief. Vragen kunnen worden gesteld via een geluidsverbinding of ook online tijdens de bijeenkomst via een Q&A-box (questions and answers).


Informatie en voorwaarden

PlaatsOp uw eigen werkplek.
Technische vereisten voor deelname aan de online bijeenkomstOm deel te nemen aan de online bijeenkomst dient u minimaal te beschikken over:
• een p.c., laptop of tablet met internetverbinding en speaker;
Bij voorkeur beschikt u over:
• een headset (de kwaliteit van het geluid is dan beter);
• een headset met microfoon (de kwaliteit van het geluid van de door u te stellen vragen is dan beter).
Mocht u niet beschikken over een headset of apparaat met speaker en microfoon, dan kunt u op een p.c. of laptop het beeld ontvangen en met een telefoon het geluid ontvangen.
Hoe werkt het?Bij deelname aan de online bijeenkomst:
• ziet en hoort u de spreker;
• ziet u de sheets van de Powerpointpresentatie. Deze worden ook (kort) tevoren per e-mail toegezonden.
U hoort de vragen van andere deelnemers aan de bijeenkomst.
U kunt vragen aan de spreker stellen. Als u beschikt over een microfoon kunt u mondeling vragen stellen. Als u niet beschikt over een microfoon kunt u schriftelijk vragen stellen via de "questions & answers"-functie in het programma die wij gebruiken voor de online bijeenkomst.
Wij maken gebruik van het programma Zoom, maar u hoeft dat programma niet op uw p.c. te installeren als u dat niet wilt. Het volstaat om het programma in uw browser tijdelijk te openen.
Hoe komt u online?Na aanmelding ontvangt u tijdig voorafgaand aan de online bijeen-komst een e-mail met instructies en een uitnodiging voor het inloggen op de online bijeenkomst. Deze worden verzonden aan het door u bij aanmelding opgegeven e-mailadres.
Het verdient aanbeveling om tijdig te testen of beeld en geluid op uw p.c., laptop, tablet of smartphone functioneren en er (indien nodig en mogelijk) voor te zorgen dat interne ondersteuning beschikbaar is om beeld en geluid functionerend te krijgen. Voor zover de beschikbare tijd tussen de bijeenkomsten dat toelaat is de heer C.P.M. (Cas) van Zijl van ons kantoor beschikbaar om daarbij ondersteuning te geven.
DatumDonderdag 2 juli 2020
Tijd (aanvang en eind)14:00 uur
DuurNaar schatting 1-2 uur. De bijeenkomst duurt zo lang als nodig is om de regeling te bespreken en alle vragen daarover te beantwoorden. Vanzelfsprekend kunt u uw aansluiting verbreken zodra u denkt dat u voldoende informatie hebt verkregen.
Sprekermr. J.P.M. (Joop) van Zijl, advocaat (Kantoor Mr. Van Zijl, Tilburg)
Doelgroep(Assistent-) accountants, belastingadviseurs, salarisadministra-teurs/loonadviseurs, HR-managers.
StudiemateriaalHand-out van de sheets van de Powerpointpresentatie.
OpleidingspuntenLet op: voor deze bliksem beeldscherm bijeenkomst vragen wij geen opleidingspunten aan!
Prijs€ 80 exclusief omzetbelasting per aansluiting op de online bijeenkomst.
Korting25% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een basis abonnement.
50% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus of top abonnement.
BetalingsvoorwaardenBinnen veertien dagen na factuurdatum. Zie onder “prijs per deelnemer” voor wijze van facturering. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
VerhinderingBij verhindering voor deelname aan een online bijeenkomst kan steeds door een vervanger aan de bijeenkomst worden deelgenomen. Voor zover mogelijk kan ook worden gekozen voor deelname aan één van de bijeenkomsten op een ander tijdstip. De vergoeding blijft in geval van verhindering verschuldigd.
Nadere informatieTelefonisch (013 4635599) of per e-mail (mail@kantoormrvanzijl.nl)


Aanmelden

Velden met een * zijn verplicht.

Voorletter(s): *
Achternaam: *
Geslacht: * De heer Mevrouw
Functie: *
Organisatie: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer:
E-mailadres: *
Certificering:
Fysiek op de locatie of webinar: Fysiek op de locatie.
Webinar

Korting: Geen korting.
20% korting voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl.

Onder de navolgende (en overigens op deze pagina vermelde) condities:
  • kosten studiebijeenkomst: € 80 exclusief omzetbelasting per aansluiting op de online bijeenkomst.
  • betaling: Binnen veertien dagen na factuurdatum. Zie onder “prijs per deelnemer” voor wijze van facturering. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
Neem de code over: *