Controle premiebeschikking Werkhervattingskas

Ga naar:


De belastingdienst verstuurt jaarlijks aan werkgevers de beslissing waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in het volgende jaar aan de belastingdienst moet betalen. Michèle Sonneveld en Marja Florax laten u zien hoe u de premiebeschikking Werkhervattingskas kunt controleren, en waarom dit belangrijk is.
Voor de controle van de premiebeschikking Werkhervattingskas hebben zij een efficiënte methode en rekentool ontwikkeld. Samen met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl realiseren zij voor hun cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst, maar ook van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!  
Tijdens de studiebijeenkomst laten Michèle en Marja zien voor welke werkgevers het controleren van de premiebesluiten wel en niet van belang is, op welke onderdelen gecontroleerd zou moeten worden, op welke verschillende wijzen fouten in premiebesluiten kunnen worden gecorrigeerd en hoe de besparingen op de te betalen premie kunnen worden gerealiseerd.

Download hier de brochure van deze studiebijeenkomst.
Informatie en voorwaarden

Plaatsdinsdag 14 mei 2019: Congres en Vergadercentrum De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest; of

donderdag 16 mei 2019: Koning Willem II-stadion, Goirleseweg 34 5026 PC Tilburg.

Datumdinsdag 14 mei 2019 of
donderdag 16 mei 2019
Tijd (aanvang en eind)van 13:15 uur tot 17:30 uur
SprekerM. (Michèle) Sonneveld Rccm en M.F. (Marja) Florax Rccm (Van Zijl Casemanagement, Tilburg)
DoelgroepHR-managers, (assistent-) accountants, belastingadviseurs, salarisadministrateurs/loonadviseurs
Studiemateriaalsyllabus met tekst en afdruk van sheets van presentatie
OpleidingspuntenRB: 4 PE-punten
NBA: 4 uren
NOAB: 4 PE-punten
NIRPA: 40 PE-punten
Prijs€ 200,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee en drankjes en broodjes voorafgaand aan de studiebijeenkomst
Korting20% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl
BetalingsvoorwaardenBinnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
VerhinderingTot zeven dagen voor de datum van de betreffende studiebijeenkomst; bij latere annulering of bij niet verschijnen is het deelnamegeld verschuldigd.
AnnuleringsvoorwaardenKantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de studiebijeenkomst annuleren.
AanmeldingDoor invulling, ondertekening en toezending aan Kantoor Mr. van Zijl (per post: Postbus 1095, 5004 BB Tilburg, of per fax: 013-4632266) van het aan de achterzijde afgedrukte aanmeldingsformulier.
Nadere informatieTel. 013-4635599; E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl.


Aanmeldingsformulier

Velden met een * zijn verplicht.

Voorletter(s): *
Achternaam: *
Geslacht: * De heer Mevrouw
Functie: *
Kantoor/bedrijf: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer:
E-mailadres: *
Certificering:

Wenst deel te nemen aan de studiebijeenkomst Controle premiebeschikking Werkhervattingskas op:

Onder de navolgende (en overigens op deze pagina vermelde) condities:
  • kosten studiebijeenkomst: € 200,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee en drankjes en broodjes voorafgaand aan de studiebijeenkomst
  • betaling: Binnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
  • annulering: Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de studiebijeenkomst annuleren.
  • 20% korting wegens arbeidsrecht abonnement©
    (aanvinken indien van toepassing; alleen bij aanmelding uiterlijk één maand vóór de datum van de betreffende studiebijeenkomst)
Neem de code over: *