Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2019 controleren!

U heeft nog 00 days 00 hours 00 minutes 00 seconds
Op 30 november 2018 heeft de belastingdienst aan werkgevers de beslissing verzonden waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in 2019 aan de belastingdienst moet betalen.

De advocaten en adviseurs (register casemanagers) van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst, maar ook en vooral van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Als gevolg van deze termijn van vijf jaar is er in 2019 voor het laatst gelegenheid om nog te komen tot herziening van het premiebesluit van 2014. In dat jaar werden voor het eerst de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van flexwerkers (werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan) aan werkgevers toegerekend. Uit ervaring weten wij dat juist in het premiejaar 2014 veel Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers ten onrechte aan werkgevers werden toegerekend. Ook werkgevers die eigenrisicodrager zijn of waren hebben in 2014 met de toerekening van de uitkeringen van flexwerkers te maken gehad. Laat deze laatste gelegenheid om te komen tot premiebesparing niet verloren gaan en laat ons uw premiebesluit controleren!

Te mooi om waar te zijn? Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in een video op onze website: www.vanzijl-advocaten.nl/schadelastbeperking.

Duur? Als gevolg van aan ons kantoor gegeven opdrachten tot controle van de premiebesluiten over 2018 bespaarden 100 werkgevers in totaal een bedrag van bijna € 10 miljoen aan premies. Deze werkgevers verdienden iedere geïnvesteerde euro gemiddeld ruim 24* maal terug! Zie voor meer details: www.vanzijl-advocaten.nl/resultatencontrolepremiebesluiten2018.

Meer informatie? Neem contact op met Michèle Sonneveld van ons kantoor (tel. 013 4635599; e-mail: m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl).

Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 800.000. Let op: tegen het premiebesluit van de belastingdienst moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. Laat uw besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Deze melding niet meer weergeven

Controle premiebeschikking Werkhervattingskas

Ga naar:


De belastingdienst verstuurt begin december aan werkgevers de beslissing waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in het volgende jaar aan de belastingdienst moet betalen. Michèle Sonneveld en Marja Florax laten u zien hoe u de premiebeschikking Werkhervattingskas kunt controleren, en waarom dit belangrijk is.
Voor de controle van de premiebeschikking Werkhervattingskas hebben zij een efficiënte methode en rekentool ontwikkeld. Samen met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl realiseren zij voor hun cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst, maar ook van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!  
Tijdens de studiebijeenkomst laten Michèle en Marja zien voor welke werkgevers het controleren van de premiebesluiten wel en niet van belang is, op welke onderdelen gecontroleerd zou moeten worden, op welke verschillende wijzen fouten in premiebesluiten kunnen worden gecorrigeerd en hoe de besparingen op de te betalen premie kunnen worden gerealiseerd.

Download hier de brochure van deze studiebijeenkomst.


Informatie en voorwaarden

Plaatsdonderdag 29 november 2018: Koning Willem II-stadion, Goirleseweg 34 5026 PC Tilburg.

N.B.: De studiebijeenkomst op dinsdag 27 november 2018 in Soest hebben wij helaas moeten annuleren wegens te weinig aanmeldingen. De studiebijeenkomst in Tilburg op donderdag 29 november 2018 gaat wel door.
Datumdinsdag 27 november 2018 of
donderdag 29 november 2018
Tijd (aanvang en eind)van 13:15 uur tot 17:30 uur
SprekerM. (Michèle) Sonneveld Rccm en M.F. (Marja) Florax Rccm (Van Zijl Casemanagement, Tilburg)
DoelgroepHR-managers, (assistent-) accountants, belastingadviseurs, salarisadministrateurs/loonadviseurs
Studiemateriaalsyllabus met tekst en afdruk van sheets van presentatie
OpleidingspuntenRB: 4 PE-punten
NBA: 4 uren
NOAB: 4 PE-punten
NIRPA: 40 PE-punten
Prijs€ 200,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee en drankjes en broodjes voorafgaand aan de studiebijeenkomst
Korting20% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl
BetalingsvoorwaardenBinnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
VerhinderingTot zeven dagen voor de datum van de betreffende studiebijeenkomst; bij latere annulering of bij niet verschijnen is het deelnamegeld verschuldigd.
AnnuleringsvoorwaardenKantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de studiebijeenkomst annuleren.
AanmeldingDoor invulling, ondertekening en toezending aan Kantoor Mr. van Zijl (per post: Postbus 1095, 5004 BB Tilburg, of per fax: 013-4632266) van het aan de achterzijde afgedrukte aanmeldingsformulier.
Nadere informatieTel. 013-4635599; E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl.


Aanmeldingsformulier

Velden met een * zijn verplicht.

Voorletter(s): *
Achternaam: *
Geslacht: * De heer Mevrouw
Functie: *
Kantoor/bedrijf: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer:
E-mailadres: *
Certificering:

Wenst deel te nemen aan de studiebijeenkomst Controle premiebeschikking Werkhervattingskas op:

Onder de navolgende (en overigens op deze pagina vermelde) condities:
  • kosten studiebijeenkomst: € 200,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee en drankjes en broodjes voorafgaand aan de studiebijeenkomst
  • betaling: Binnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
  • annulering: Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de studiebijeenkomst annuleren.
  • 20% korting wegens arbeidsrecht abonnement©
    (aanvinken indien van toepassing; alleen bij aanmelding uiterlijk één maand vóór de datum van de betreffende studiebijeenkomst)
Neem de code over: *