Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2019 controleren!

U heeft nog 00 days 00 hours 00 minutes 00 seconds
Op 30 november 2018 heeft de belastingdienst aan werkgevers de beslissing verzonden waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in 2019 aan de belastingdienst moet betalen.

De advocaten en adviseurs (register casemanagers) van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst, maar ook en vooral van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Als gevolg van deze termijn van vijf jaar is er in 2019 voor het laatst gelegenheid om nog te komen tot herziening van het premiebesluit van 2014. In dat jaar werden voor het eerst de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van flexwerkers (werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan) aan werkgevers toegerekend. Uit ervaring weten wij dat juist in het premiejaar 2014 veel Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers ten onrechte aan werkgevers werden toegerekend. Ook werkgevers die eigenrisicodrager zijn of waren hebben in 2014 met de toerekening van de uitkeringen van flexwerkers te maken gehad. Laat deze laatste gelegenheid om te komen tot premiebesparing niet verloren gaan en laat ons uw premiebesluit controleren!

Te mooi om waar te zijn? Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in een video op onze website: www.vanzijl-advocaten.nl/schadelastbeperking.

Duur? Als gevolg van aan ons kantoor gegeven opdrachten tot controle van de premiebesluiten over 2018 bespaarden 100 werkgevers in totaal een bedrag van bijna € 10 miljoen aan premies. Deze werkgevers verdienden iedere geïnvesteerde euro gemiddeld ruim 24* maal terug! Zie voor meer details: www.vanzijl-advocaten.nl/resultatencontrolepremiebesluiten2018.

Meer informatie? Neem contact op met Michèle Sonneveld van ons kantoor (tel. 013 4635599; e-mail: m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl).

Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 800.000. Let op: tegen het premiebesluit van de belastingdienst moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. Laat uw besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Deze melding niet meer weergeven

De gevolgen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen bij de overgang van onderneming (webinar)

Ga naar:


Degene die van een ander een onderneming overneemt, kan zich later geconfronteerd zien met verplichtingen waarmee hij op het moment van de overname nog niet bekend was. Dat kan tot gevolg hebben dat de beoogde voordelen van de overname van de onderneming niet of in mindere mate worden gerealiseerd, of zelfs omslaan in een nadeel. 
Bij fusies en overnames wordt daarom geprobeerd om die risico’s in kaart te brengen door het uitvoeren van een due diligence onderzoek. En als de overname van de onderneming gebaseerd is op een overeenkomst met de eigenaar van de onderneming, zal geprobeerd worden die risico’s af te dekken door in die overeenkomst van die eigenaar garanties en vrijwaringen te bedingen.
Daarbij wordt vaak niet onderkend welke gevolgen de arbeidsongeschiktheid van (ex-) werknemers kan hebben voor de nieuwe eigenaar van de onderneming. De toekenning van een Ziektewet- en/of een WGA-uitkering aan een (ex-) werknemer kan voor de nieuwe eigenaar van de onderneming kosten veroorzaken die oplopen tot enkele tonnen per werknemer! Alle reden dus om hieraan meer aandacht te geven, indien u betrokken bent bij de fusie of overname van ondernemingen.
Na het volgen van dit webinar (één uur) weet u welke kosten in welke gevallen en op welke wijze voor de nieuwe eigenaar van een onderneming kunnen ontstaan, als gevolg van Ziektewet- en WGA-uitkeringen die zijn toegekend aan (ex-) werknemers van de overgedragen onderneming. 

Download hier de brochure van het webinar.


Informatie en voorwaarden

PlaatsNiet van toepassing. Betreft webinar (online cursus) dat op elke plaats en tijd kan worden gevolgd.
DatumHet webinar is opgenomen op 28 september 2018 en is gedurende een jaar na deze datum op elk gewenst moment online te volgen (“e-learning”)
Tijd (aanvang en eind)Niet van toepassing. Betreft webinar (online cursus) dat op elke plaats en tijd kan worden gevolgd. Het webinar duurt ongeveer 60 minuten.
Sprekermr. J.P.M. (Joop) van Zijl, , advocaat (Kantoor Mr. van Zijl, Tilburg)
Doelgroep(assistent-) accountants, belastingadviseurs, salarisadministrateurs/loonadviseurs, HR-managers
StudiemateriaalAfdruk van sheets van presentatie (wordt achteraf toegezonden).
OpleidingspuntenRB: 1 PE-punt
NBA: 1 uur *
NOAB: 1 PE-punt
NIRPA: 10 PE-punten

* Bij registratie van behaalde opleidingspunten als cursusnummer xxxxxx vermelden.

Om in aanmerking te komen voor toekenning van opleidingspunten dient u tijdens het webinar een aantal malen te reageren op stellingen (waar of niet waar?) en dient u aan het einde van het webinar tien (meerkeuze) toetsvragen te beantwoorden, waarvan er zeven juist dienen te worden beantwoord. Er is daarbij één mogelijkheid voor een herkansing. U dient dan het webinar in zijn geheel opnieuw te volgen en dient dan acht van de tien toetsvragen juist te beantwoorden.
Een verklaring inzake het behalen van het opleidingspunt/de opleidingspunten wordt u achteraf toegezonden.
Prijs€ 60,00 per persoon, exclusief BTW.
Korting20% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl.
BetalingsvoorwaardenBinnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
Verhinderingn.v.t.
Annuleringsvoorwaardenn.v.t.
AanmeldingOnline of door invulling, ondertekening en toezending aan Kantoor Mr. van Zijl (per post: Postbus 1095, 5004 BB Tilburg, of per fax: 013-4632266) van het aanmeldingsformulier in de brochure. Daarna ontvangt u een link waarmee u het webinar op elk gewenst moment kun volgen.
Nadere informatieTel. 013-4635599; E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl.


Aanmeldingsformulier

Velden met een * zijn verplicht.

Voorletter(s): *
Achternaam: *
Geslacht: * De heer Mevrouw
Functie: *
Kantoor/bedrijf: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer:
E-mailadres: *
Certificering:

Onder de navolgende (en overigens op deze pagina vermelde) condities:
  • kosten studiebijeenkomst: € 60,00 per persoon, exclusief BTW.
  • betaling: Binnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
  • annulering: n.v.t.
  • 20% korting wegens arbeidsrecht abonnement©
    (aanvinken indien van toepassing; alleen bij aanmelding uiterlijk één maand vóór de datum van de betreffende studiebijeenkomst)
Neem de code over: *