Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2018 controleren!

U heeft nog 00 days 00 hours 00 minutes 00 seconds
Begin december 2017 stuurt de belastingdienst aan werkgevers de beslissing waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in 2018 aan de belastingdienst moet betalen.

De advocaten en casemanagers van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst, maar ook van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Te mooi om waar te zijn? Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in deze video.

Duur? Gemiddeld verdienen wij iedere geïnvesteerde euro 15 tot 20 maal terug!

Meer informatie? Neem contact op met Michèle Sonneveld van ons kantoor (tel. 013 4635599; e-mail: m.sonneveld@vanzijlcasemanagement.nl).

Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer €1,5 miljoen. Let op: tegen het premiebesluit van de belastingdienst moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. Laat uw besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Gratis webinar “Zin en onzin van controle van premiebesluiten”
Wilt u meer weten over controle van de premiebesluiten? Volg dan online op een door u gekozen plaats en tijd het gratis webinar “Zin en onzin van controle van premiebesluiten”.

Deze melding niet meer weergeven

Praktijkervaringen met de WWZ

Ga naar:


Het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid (WWZ), de herziening van het ontslagrecht, is op 1 juli 2015 in werking getreden. Bestond bij invoering van de wet over veel vragen nog onduidelijkheid, inmiddels is er ruime jurisprudentie van kantonrechters en gerechtshoven die meer zicht geeft op de effecten van de wet in de praktijk. Doordat kantonrechters gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een prejudiciële uitspraak aan de Hoge Raad te vragen, heeft zelfs de Hoge Raad als hoogste rechter op belangrijke onderdelen al duidelijkheid gegeven over de juiste uitleg van de wet.

Tijdens de studiebijeenkomst "Praktijkervaringen met de WWZ” zal aan de hand van praktijkvoorbeelden worden bezien welke concrete effecten de wet heeft. Daarbij zal onder meer aan de orde komen welke gronden voor ontslag wanneer met succes kunnen worden aangevoerd, wanneer welke ontslagvergoeding verschuldigd is en wat de gevolgen kunnen zijn als een ontslag op staande voet door de werknemer wordt aangevochten. Daarnaast zal er aandacht zijn voor onderwerpen zoals de beëindiging met wederzijds goedvinden, de ketenregeling en de aanzegging. Tenslotte zal worden ingegaan op voorgenomen wetswijzigingen van zowel de oude regering als (indien van toepassing) een nieuwe regering.

Hier kunt u de brochure van deze studiebijeenkomst downloaden.


Informatie en voorwaarden

PlaatsCongres en Vergadercentrum De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest; of
Koning Willem II-stadion, Goirleseweg 34 5026 PC Tilburg; of
Van der Valk Hotel Zwolle, Nieuw-leusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle
Datummaandag 6 november 2017 (Soest); of
dinsdag 14 november 2017 (Tilburg); of
donderdag 23 november 2017 (Zwolle)
Tijd (aanvang en eind)van 14:30 uur tot 20:00 uur
Sprekermr. J.P.M. (Joop) van Zijl, advocaat (Kantoor Mr. van Zijl, Tilburg)
DoelgroepHR-managers, (assistent-) accountants, belastingadviseurs, salaris-administrateurs/loonadviseurs
Studiemateriaalafdruk van sheets van presentatie
OpleidingspuntenRB: 4 PE-punten
NBA: 4 uren
NOAB: 4 PE-punten
NIRPA: 40 PE-punten
Prijs€ 325,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee en drankjes en diner
Korting20% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl
BetalingsvoorwaardenBinnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
VerhinderingBij verhindering kunt u zich laten vervangen door een collega.
AnnuleringsvoorwaardenTot zeven dagen voor de datum van de betreffende studiebijeenkomst; bij latere annulering of bij niet verschijnen is het deelname-geld verschuldigd. Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de studiebijeenkomst annuleren.
Nadere informatieTel. 013-4635599 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl


Aanmeldingsformulier

Velden met een * zijn verplicht.

Voorletter(s): *
Achternaam: *
Geslacht: * De heer Mevrouw
Functie: *
Kantoor/bedrijf: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer:
E-mailadres: *
Certificering:

Wenst deel te nemen aan de studiebijeenkomst Praktijkervaringen met de WWZ op:

Onder de navolgende (en overigens op deze pagina vermelde) condities:
  • kosten studiebijeenkomst: € 325,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee en drankjes en diner
  • betaling: Binnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
  • annulering: Tot zeven dagen voor de datum van de betreffende studiebijeenkomst; bij latere annulering of bij niet verschijnen is het deelname-geld verschuldigd. Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de studiebijeenkomst annuleren.
  • 20% korting wegens arbeidsrecht abonnement©
    (aanvinken indien van toepassing; alleen bij aanmelding uiterlijk één maand vóór de datum van de betreffende studiebijeenkomst)
Neem de code over: *