Praktijkervaringen met de WWZ

Ga naar:


Het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid (WWZ), de herziening van het ontslagrecht, is op 1 juli 2015 in werking getreden. Bestond bij invoering van de wet over veel vragen nog onduidelijkheid, inmiddels is er ruime jurisprudentie van kantonrechters en gerechtshoven die meer zicht geeft op de effecten van de wet in de praktijk. Doordat kantonrechters gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een prejudiciële uitspraak aan de Hoge Raad te vragen, heeft zelfs de Hoge Raad als hoogste rechter op belangrijke onderdelen al duidelijkheid gegeven over de juiste uitleg van de wet.

Tijdens de studiebijeenkomst "Praktijkervaringen met de WWZ” zal aan de hand van praktijkvoorbeelden worden bezien welke concrete effecten de wet heeft. Daarbij zal onder meer aan de orde komen welke gronden voor ontslag wanneer met succes kunnen worden aangevoerd, wanneer welke ontslagvergoeding verschuldigd is en wat de gevolgen kunnen zijn als een ontslag op staande voet door de werknemer wordt aangevochten. Daarnaast zal er aandacht zijn voor onderwerpen zoals de beëindiging met wederzijds goedvinden, de ketenregeling en de aanzegging. Tenslotte zal worden ingegaan op voorgenomen wetswijzigingen van zowel de oude regering als (indien van toepassing) een nieuwe regering.

Hier kunt u de brochure van deze studiebijeenkomst downloaden.


Informatie en voorwaarden

PlaatsCongres en Vergadercentrum De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest; of
Koning Willem II-stadion, Goirleseweg 34 5026 PC Tilburg; of
Van der Valk Hotel Zwolle, Nieuw-leusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle
Datummaandag 6 november 2017 (Soest); of
dinsdag 14 november 2017 (Tilburg); of
donderdag 23 november 2017 (Zwolle)
Tijd (aanvang en eind)van 14:30 uur tot 20:00 uur
Sprekermr. J.P.M. (Joop) van Zijl, advocaat (Kantoor Mr. van Zijl, Tilburg)
DoelgroepHR-managers, (assistent-) accountants, belastingadviseurs, salaris-administrateurs/loonadviseurs
Studiemateriaalafdruk van sheets van presentatie
OpleidingspuntenRB: 4 PE-punten
NBA: 4 uren
NOAB: 4 PE-punten
NIRPA: 40 PE-punten
Prijs€ 325,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee en drankjes en diner
Korting20% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl
BetalingsvoorwaardenBinnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
VerhinderingBij verhindering kunt u zich laten vervangen door een collega.
AnnuleringsvoorwaardenTot zeven dagen voor de datum van de betreffende studiebijeenkomst; bij latere annulering of bij niet verschijnen is het deelname-geld verschuldigd. Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de studiebijeenkomst annuleren.
Nadere informatieTel. 013-4635599 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl


Aanmeldingsformulier

Velden met een * zijn verplicht.

Voorletter(s): *
Achternaam: *
Geslacht: * De heer Mevrouw
Functie: *
Kantoor/bedrijf: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer:
E-mailadres: *
Certificering:

Wenst deel te nemen aan de studiebijeenkomst Praktijkervaringen met de WWZ op:

Onder de navolgende (en overigens op deze pagina vermelde) condities:
  • kosten studiebijeenkomst: € 325,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee en drankjes en diner
  • betaling: Binnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
  • annulering: Tot zeven dagen voor de datum van de betreffende studiebijeenkomst; bij latere annulering of bij niet verschijnen is het deelname-geld verschuldigd. Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de studiebijeenkomst annuleren.
  • 20% korting wegens arbeidsrecht abonnement©
    (aanvinken indien van toepassing; alleen bij aanmelding uiterlijk één maand vóór de datum van de betreffende studiebijeenkomst)
Neem de code over: *