Bliksem beeldscherm bijeenkomst: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

Ga naar:


Vanaf maandag 6 april 2020 kunnen werkgevers aanvragen indienen voor een subsidie in de loonkosten van de maanden maart, april en mei 2020 op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

De NOW geeft werkgevers recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte van die tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies dat de werkgever als gevolg de coronacrisis (of anderszins) ondervindt. De subsidie kan oplopen tot 90% van de loonkosten bij volledig omzetverlies. Om recht te kunnen doen gelden op de tegemoetkoming in de loonkosten moet het omzetverlies tenminste 20% bedragen. 

Werkgevers krijgen binnen twee tot vier weken na de aanvraag een voorschot van 80% van de tegemoetkoming dat gebaseerd is op het verwachte omzetverlies en op de loonkosten van de maand januari 2020. De uiteindelijke subsidie is afhankelijk van het daadwerkelijk geleden omzetverlies en van de loonkosten van de maanden maart, april en mei 2020. Bij de vaststelling van de definitieve subsidie, moet de werkgever het omzetverlies aantonen met behulp van een accountantsverklaring.

In ruil voor de tegemoetkoming in de loonkosten moeten werkgevers proberen de loonsom zo veel mogelijk gelijkt te houden. Een daling van de loonsom tussen januari 2020 en de periode van maart tot en met mei 2020 leidt uiteindelijk tot een lagere subsidie. Een aanvraag bij het UWV voor toestemming tot ontslag op bedrijfseconomische gronden gedaan in de periode van 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 die niet binnen vijf werkdagen wordt ingetrokken, leidt tot een extra korting op de subsidie.

Tijdens de "Bliksem Beeldscherm Bijeenkomst" wordt de NOW voor u in zijn geheel nader toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

U kunt zich hier aanmelden!


Informatie en voorwaarden

PlaatsOnline
Technische vereisten voor deelname aan de online bijeenkomstOm deel te nemen aan de online bijeenkomst dient u minimaal te beschikken over:
· een p.c., laptop of tablet met internetverbinding en speaker;
Bij voorkeur beschikt u over:
· een headset (de kwaliteit van het geluid is dan beter);
· een headset met microfoon (de kwaliteit van het geluid van de door u te stellen vragen is dan beter).
Mocht u niet beschikken over een headset of apparaat met speaker en microfoon, dan kunt u op een p.c. of laptop het beeld ontvangen en met een telefoon het geluid ontvangen.
Hoe werkt het?Bij deelname aan de online bijeenkomst:
· ziet en hoort u de spreker;
· ziet u de sheets van de Powerpointpresentatie. Deze worden ook (kort) tevoren per e-mail toegezonden.
U hoort de vragen van andere deelnemers aan de bijeenkomst.
U kunt vragen aan de spreker stellen. Als u beschikt over een microfoon kunt u mondeling vragen stellen. Als u niet beschikt over een microfoon kunt u schriftelijk vragen stellen via de chatfunctie in het programma dat wij gebruiken voor de onlin e bijeenkomst.
Hoe komt u online?Na aanmelding ontvangt u tijdig voorafgaand aan de online bijeenkomst een e-mail met instructies en een uitnodiging voor het inloggen op de online bijeenkomst. Deze worden verzonden aan het door u bij aanmelding opgegeven e-mailadres.
Het verdient aanbeveling om tijdig te testen of beeld en geluid op uw p.c., laptop, tablet of smartphone functioneren en er (indien nodig en mogelijk) voor te zorgen dat interne ondersteuning beschikbaar is om beeld en geluid functionerend te krijgen. Voor zover de beschikbare tijd tussen de bijeenkomsten dat toelaat is de heer C.P.M. (Cas) van Zijl van ons kantoor beschikbaar om daarbij ondersteuning te geven.
Datum· Donderdag 9 april 2020, 10:00 uur
Het betreft een extra bijeenkomst (na vier eerdere bijeenkomsten op woensdag 1 april 2020 en donderdag 2 april 2020) die doorgaat bij voldoende belangstelling
DuurNaar schatting 2-3 uur. De bijeenkomst duurt zo lang als nodig is om de regeling te bespreken en alle vragen daarover te beantwoorden. Vanzelfsprekend kunt u uw aansluiting verbreken zodra u denkt dat u voldoende informatie hebt verkregen.
Sprekermr. J.P.M. (Joop) van Zijl, advocaat (Kantoor Mr. Van Zijl, Tilburg)
Doelgroep(Assistent-) accountants, belastingadviseurs, salarisadministrateurs/loonadviseurs, HR-managers.
StudiemateriaalHand-out van de sheets van de Powerpointpresentatie.
OpleidingspuntenLet op: voor deze bliksem beeldscherm bijeenkomst vragen wij geen opleidingspunten aan!
Prijs€ 80 exclusief omzetbelasting per aansluiting op de online bijeenkomst.
Korting· 25% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een basis abonnement.
· 50% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus of top abonnement.
BetalingsvoorwaardenBinnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
VerhinderingBij verhindering voor deelname aan een online bijeenkomst kan steeds door een
vervanger aan de bijeenkomst worden deelgenomen. Voor zover mogelijk kan ook worden gekozen voor deelname aan één van de bijeenkomsten op een ander tijdstip. De vergoeding blijft in geval van verhindering verschuldigd.
AnnuleringsvoorwaardenKantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de online bijeenkomst op een bepaald tijdstip annuleren.
AanmeldingDoor invulling van het onderstaande aanmeldformulier.
Nadere informatieTelefoon: 013 4635599.
E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl


Aanmeldingsformulier

Velden met een * zijn verplicht.

Voorletter(s): *
Achternaam: *
Geslacht: * De heer Mevrouw
Functie: *
Organisatie: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer:
E-mailadres: *
Certificering:
Korting: Geen korting
25% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een basis abonnement
50% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus of top abonnement

Wenst deel te nemen aan deze studiebijeenkomst op: *

* Omdat het maximum aantal deelnemers voor de bijeenkomst van woensdag 1 april om 14.00 uur al is bereikt, kunt u zich helaas niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst.

Onder de navolgende (en overigens op deze pagina vermelde) condities:
  • kosten studiebijeenkomst: € 80 exclusief omzetbelasting per aansluiting op de online bijeenkomst.
  • betaling: Binnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
  • annulering: Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de online bijeenkomst op een bepaald tijdstip annuleren.
Neem de code over: *