Vaktechnisch overleg arbeidsrecht en sociale verzekeringen 2018

Ga naar:


Vormen het arbeidsrecht en de sociale verzekeringen niet uw eigenlijke werkgebied, maar hebt u er in uw werk wel regelmatig mee te maken? Dan zult u gemerkt hebben hoe lastig het is om op dit gebied op de hoogte te blijven. De ontwikkelingen gaan vaak snel en de gevolgen voor uw eigen praktijk zijn niet steeds direct duidelijk.

Wilt u voortdurend op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? Wilt u in de gelegenheid zijn om vragen te stellen en om te overleggen over "cases” uit uw eigen praktijk? Wilt u leren van de ervaring van anderen die misschien met dezelfde vragen worstelen?

Dan is het "vaktechnisch overleg” wat voor u. In 2018 organiseert Kantoor Mr. van Zijl advocaten vier maal per jaar een middagbijeenkomst (14.00 uur tot 17.15 uur) waarin onder leiding van mr. J.P.M. (Joop) van Zijl vaktechnisch overleg plaatsvindt met anderen die zich in een soortgelijke positie bevinden als u zelf. Tijdens het vaktechnisch overleg zullen allereerst onderwerpen besproken worden die door de deelnemers zelf naar voren worden gebracht. Daarnaast zullen onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen worden besproken die door ons kantoor aan de hand van de actualiteit aan de orde zullen worden gesteld. Vaktechnisch overleg wordt georganiseerd in maart, juni, september en december op acht locaties verspreid over het land: Tilburg, Soest, Zwolle, Dordrecht, Groningen, Eindhoven, Goes en Akersloot. Per locatie zullen maximaal 25 personen aan het vaktechnisch overleg kunnen deelnemen.

Informatie en voorwaarden

PlaatsTilburg (Koning Willem II-stadion)
Soest (De Soesterduinen)
Zwolle (Van der Valk Hotel)
Dordrecht (Van der Valk Hotel)
Groningen (Hampshire Hotel Plaza)
Eindhoven (Van der Valk Hotel)
Goes (Van der Valk Hotel)
Akersloot (Van der Valk Hotel)
DatumKoning Willem II-stadion, Tilburg: maandagen 5 maart 2018, 4 juni 2018, 3 september 2018 en 3 december 2018.
De Soesterduinen, Soest: dinsdagen 6 maart 2018, 5 juni 2018, 4 sep-tember 2018 en 4 december 2018.
Van der Valk Hotel Zwolle: woensdagen 7 maart 2018, 6 juni 2018, 5 september 2018 en 28 november 2018.
Van der Valk Hotel Dordrecht: donderdagen 8 maart 2018, 7 juni 2018, 6 september 2018, 6 december 2018.
Hampshire Hotel Plaza Groningen: maandagen 12 maart 2018, 11 juni 2018, 10 september 2018 en 10 december 2018.
Van der Valk Hotel Eindhoven: dinsdagen 13 maart 2018, 12 juni 2018, 11 september 2018 en 11 december 2018.
Van der Valk Hotel Goes: woensdagen 14 maart 2018, 13 juni 2018, 12 september 2018 en 12 december 2018.
Van der Valk Hotel Akersloot: donderdagen 15 maart 2018, 14 juni 2018, 13 september 2018 en 13 december 2018
Tijd (aanvang en eind)14.00 uur tot 17.15 uur
Sprekermr. J.P.M. van Zijl, advocaat (Kantoor Mr. Van Zijl, Tilburg)
Doelgroep(assistent-) accountants, belastingadviseurs, medewerkers loonadministratie, verantwoordelijken personeelszaken van ondernemingen
OpleidingspuntenRB: 3 PE-punten per bijeenkomst
NBA: 3 uren per bijeenkomst
NOAB: 3 PE-punten per bijeenkomst
NIRPA: 45 PE-punten per bijeenkomst
Prijs€ 1000,- per persoon (exclusief BTW), bij aanmelding uitsluitend voor het kalenderjaar 2018. Facturering vindt plaats in vier termijnen: per 1 maart 2018, 1 juni 2018, 1 september 2018 en 1 december 2018. € 900,- per persoon (exclusief BTW) bij doorlopende aanmelding. Facturering vindt plaats per 1 januari van het kalenderjaar of bij latere aanmelding in de loop van het kalenderjaar. In geval van doorlopende aanmelding is opzegging (uitsluitend schriftelijk) mogelijk per kalenderjaar, steeds tot en met 31 december van het voorafgaande kalenderjaar. Bij gebreke van tijdige schriftelijke opzegging bent u automatisch en bij voorrang aangemeld voor deelname in het volgende kalenderjaar aan de bijeenkomsten in de locatie van uw keuze. De data en locaties van de bijeenkomsten worden tijdig voorafgaand aan het kalenderjaar aan u bekend gemaakt, waarbij zal worden gewezen op de mogelijkheid van schriftelijke opzegging tot het einde van het kalenderjaar. Facturering vindt plaats per 1 januari van het kalenderjaar of bij latere aanmelding in de loop van het kalenderjaar.
Korting20% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl
BetalingsvoorwaardenBinnen veertien dagen na factuurdatum. Zie onder “prijs per deelnemer” voor wijze van facturering. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
VerhinderingBij verhindering voor een bijeenkomst van het vaktechnisch overleg kan steeds een vervanger worden gestuurd. Alleen indien het maximum aantal deelnemers per locatie dat toestaat kan ook worden gekozen voor deelname aan het vaktechnisch overleg op een andere locatie. De betaalde vergoeding wordt in geval van verhindering niet gerestitueerd.
AnnuleringsvoorwaardenKantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling het vaktechnisch overleg op een locatie annuleren. Voor het doorgaan van het overleg geldt een minimum van vijftien deelnemers.
AanmeldingDoor invulling, ondertekening en toezending aan Kantoor Mr. van Zijl (per post: Postbus 1095, 5004 BB Tilburg, of per fax: 013-4632266) van het aan de achterzijde afgedrukte aanmeldingsformulier.
Nadere informatieTel. 013-4635599; E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl; Internet: www.kantoormrvanzijl.nl


Aanmeldingsformulier

Velden met een * zijn verplicht.

Voorletter(s): *
Achternaam: *
Geslacht: * De heer Mevrouw
Functie: *
Kantoor/bedrijf: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer:
E-mailadres: *
Certificering:

Wenst deel te nemen aan de studiebijeenkomst Vaktechnisch overleg arbeidsrecht en sociale verzekeringen 2018 op:

Onder de navolgende (en overigens op deze pagina vermelde) condities:
  • kosten studiebijeenkomst: € 1000,- per persoon (exclusief BTW), bij aanmelding uitsluitend voor het kalenderjaar 2018. Facturering vindt plaats in vier termijnen: per 1 maart 2018, 1 juni 2018, 1 september 2018 en 1 december 2018. € 900,- per persoon (exclusief BTW) bij doorlopende aanmelding. Facturering vindt plaats per 1 januari van het kalenderjaar of bij latere aanmelding in de loop van het kalenderjaar. In geval van doorlopende aanmelding is opzegging (uitsluitend schriftelijk) mogelijk per kalenderjaar, steeds tot en met 31 december van het voorafgaande kalenderjaar. Bij gebreke van tijdige schriftelijke opzegging bent u automatisch en bij voorrang aangemeld voor deelname in het volgende kalenderjaar aan de bijeenkomsten in de locatie van uw keuze. De data en locaties van de bijeenkomsten worden tijdig voorafgaand aan het kalenderjaar aan u bekend gemaakt, waarbij zal worden gewezen op de mogelijkheid van schriftelijke opzegging tot het einde van het kalenderjaar. Facturering vindt plaats per 1 januari van het kalenderjaar of bij latere aanmelding in de loop van het kalenderjaar.
  • betaling: Binnen veertien dagen na factuurdatum. Zie onder “prijs per deelnemer” voor wijze van facturering. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
  • annulering: Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling het vaktechnisch overleg op een locatie annuleren. Voor het doorgaan van het overleg geldt een minimum van vijftien deelnemers.
  • 20% korting wegens arbeidsrecht abonnement©
    (aanvinken indien van toepassing; alleen bij aanmelding uiterlijk één maand vóór de datum van de betreffende studiebijeenkomst)
Neem de code over: *