Wet arbeidsmarkt in balans

Ga naar:


Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. De wet heeft ten doel om de verschillen tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten kleiner te maken. De ontslagbescherming van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt daartoe versoepeld. Daartegenover wordt echter de rechtsbescherming van oproepkrachten versterkt en worden werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst duurder omdat de werkgever daarvoor een fors hogere WW-premie wordt verschuldigd.
Werkgevers die gebruik maken van flexibele arbeidsovereenkomsten doen er goed aan zich voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans te beraden over de vraag op welke wijze zij deze bedreigingen het beste het hoofd kunnen bieden. Mogelijk moeten arbeidsovereenkomsten worden aangepast. Een deel van de maatregelen die mogelijk zijn om verhoging van de WW-premie in 2020 te voorkomen, dient al in 2019 te worden genomen! Het is voor werkgevers dus zaak om zich tijdig te laten informeren en adviseren.
Advisering is voor een belangrijk deel maatwerk. Met de studiebijeenkomst "Wet arbeidsmarkt in balans” helpen wij u echter al een heel eind op weg! 


Download hier de brochure inzake de studiebijeenkomst Wet arbeidsmarkt in balans.


Informatie en voorwaarden

PlaatsKoning Willem II-stadion, Tilburg (woensdag 2 oktober 2019)
Novotel Hotel Eindhoven (donderdag 3 oktober 2019)
De Soesterduinen, Soest (dinsdag 8 oktober 2019)
Van der Valk Hotel Dordrecht (woensdag 9 oktober 2019)
Van der Valk Hotel Goes (donderdag 10 oktober 2019)
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza (maandag 14 oktober 2019)
Van der Valk Hotel Zwolle (dinsdag 15 oktober 2019)
Van der Valk Hotel Akersloot (donderdag 17 oktober 2019)
Datumwoensdag 2 oktober 2019 (Koning Willem II-stadion, Tilburg)
donderdag 3 oktober 2019 (Novotel Hotel Eindhoven)
dinsdag 8 oktober 2019 (De Soesterduinen, Soest)
woensdag 9 oktober 2019 (Van der Valk Hotel Dordrecht)
donderdag 10 oktober 2019 (Van der Valk Hotel Goes)
maandag 14 oktober 2019 (Best Western Plus Hotel Groningen Plaza)
dinsdag 15 oktober 2019 (Van der Valk Hotel Zwolle)
donderdag 17 oktober 2019 (Van der Valk Hotel Akersloot)
Tijd (aanvang en eind)van 14:00 uur tot 17:15 uur
Sprekermr. J.P.M. (Joop) van Zijl, advocaat (Kantoor Mr. van Zijl, Tilburg)
Doelgroep(assistent-) accountants, belastingadviseurs, salarisadministrateurs/loonadviseurs, HR-managers, casemanagers
Studiemateriaalsyllabus met tekst en afdruk van sheets van presentatie
OpleidingspuntenRB: 3 PE-punten
NBA: 3 uren
NOAB: 3 PE-punten
NIRPA: 30 PE-punten
Prijs€ 225,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee en drankjes
Korting20% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl
BetalingsvoorwaardenBinnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
VerhinderingIn geval van verhindering kunt u zich steeds door een andere persoon laten vervangen.
AnnuleringsvoorwaardenTot zeven dagen voor de datum van de betreffende studiebijeenkomst; bij latere annulering of bij niet verschijnen is het deelnamegeld verschuldigd. Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de studiebijeenkomst annuleren.
AanmeldingVia deze website of door invulling, ondertekening en toezending aan Kantoor Mr. van Zijl (per post: Postbus 1095, 5004 BB Tilburg, of per fax: 013-4632266) van het aanmeldingsformulier in de brochure.
Nadere informatieTel. 013-4635599 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl


Aanmeldingsformulier

Velden met een * zijn verplicht.

Voorletter(s): *
Achternaam: *
Geslacht: * De heer Mevrouw
Functie: *
Organisatie: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Faxnummer:
E-mailadres: *
Certificering:

Wenst deel te nemen aan de studiebijeenkomst Wet arbeidsmarkt in balans op:

Onder de navolgende (en overigens op deze pagina vermelde) condities:
  • kosten studiebijeenkomst: € 225,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee en drankjes
  • betaling: Binnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
  • annulering: Tot zeven dagen voor de datum van de betreffende studiebijeenkomst; bij latere annulering of bij niet verschijnen is het deelnamegeld verschuldigd. Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de studiebijeenkomst annuleren.
  • 20% korting wegens arbeidsrecht abonnement©
    (aanvinken indien van toepassing; alleen bij aanmelding uiterlijk één maand vóór de datum van de betreffende studiebijeenkomst)
Neem de code over: *