Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het wetsvoorstel valt uiteen in drie delen: