Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2022 controleren!

Begin december 2021 stuurt de belastingdienst aan werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2022. In dit besluit is vermeld hoe hoog de premie is die de werkgever in 2022 aan de belastingdienst moet betalen. Voor (middel)grote werkgevers wordt de hoogte van die premie beïnvloed door de bedragen die in 2020 als Ziektewet- respectievelijk WGA-uitkering zijn uitbetaald aan (ex-) werknemers.

Uit de controles van premiebesluiten die wij in het verleden uitvoerden blijkt dat de kans dat de premie te hoog is vastgesteld maar liefst 63% bedraagt!

Klik hier voor meer informatie

Welkom bij Kantoor Mr. van Zijl

De advocaten van Kantoor Mr. van Zijl zijn gespecialiseerd in de advisering en begeleiding van werkgevers op het gebied van de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken:

Arbeidsrecht Abonnement ©

Deelnemers aan het Arbeidsrecht abonnement© kunnen hier inloggen om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van onze website.