Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2023 controleren!

Eind november/begin december 2022 stuurt de belastingdienst aan werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023. In dit besluit is vermeld hoe hoog de premie is die de werkgever in 2023 aan de belastingdienst moet betalen. Voor (middel)grote werkgevers wordt de hoogte van die premie beïnvloed door de bedragen die in 2021 als Ziektewet- respectievelijk WGA-uitkering zijn uitbetaald aan (ex-) werknemers. Uit de controles van premiebesluiten die wij in het verleden uitvoerden blijkt dat de kans dat de premie te hoog is vastgesteld maar liefst 64% bedraagt!

U heeft nog:
00 days, 00 hours, 00 minutes en 00 seconds
Klik hier voor meer informatie

Welkom bij Van Zijl advocaten

De advocaten van Van Zijl advocaten zijn gespecialiseerd in de advisering en begeleiding van werkgevers op het gebied van de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken:

Arbeidsrecht Abonnement ©

Deelnemers aan het Arbeidsrecht abonnement© kunnen hier inloggen om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van onze website.

Onze medewerkers