Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2024 controleren!

Op 25 november 2023 stuurde de belastingdienst aan werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2024. In dit besluit is vermeld hoe hoog de premie is die de werkgever in 2024 aan de belastingdienst moet betalen. Voor (middel)grote werkgevers wordt de hoogte van die premie beïnvloed door de bedragen die in 2022 als Ziektewet- respectievelijk WGA-uitkering zijn uitbetaald aan (ex-) werknemers. Uit de controles van premiebesluiten en daaraan ten grondslag liggende uitkeringsbesluiten die wij in het verleden uitvoerden blijkt dat de kans dat de premie te hoog is vastgesteld maar liefst 66% bedraagt!

U heeft nog:
00 days, 00 hours, 00 minutes en 00 seconds
Klik hier voor meer informatie

Welkom bij Van Zijl advocaten

De advocaten van Van Zijl advocaten zijn gespecialiseerd in de advisering en begeleiding van werkgevers op het gebied van de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken:

Wilt u weten hoe groot uw kans is te kunnen besparen op de WGA- en Ziektewetlasten Vraag een kosteloze QuickScan aan
Arbeidsrecht Abonnement ©

Deelnemers aan het Arbeidsrecht abonnement© kunnen hier inloggen om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van onze website.

Agenda: Volledige agenda
Onze medewerkers