Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2020 controleren!

U heeft nog 00 days 00 hours 00 minutes 00 seconds
Op 29 november 2019 heeft de belastingdienst aan werkgevers de beslissing verzonden waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in 2020 aan de belastingdienst moet betalen.

De advocaten en adviseurs (register casemanagers) van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst, maar ook en vooral van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV.

De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Als gevolg van aan ons kantoor gegeven opdrachten tot controle van de premiebesluiten tot en met 2019 bespaarden 146 werkgevers in totaal tot nu toe (een aantal procedures loopt nog!) een bedrag van ongeveer € 12,5 miljoen aan premies. De meeste van die besparingen werden bereikt door de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV te controleren. Wij controleerden daarbij (soms meerdere) uitkeringsbesluiten van 312 (ex-) werknemers. Ten aanzien van 156 (ex-) werknemers leidde dat uiteindelijk tot de herziening of intrekking van de uitkering en dus tot premiebesparing!

Te mooi om waar te zijn? Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in een video op onze website: www.vanzijl-advocaten.nl/schadelastbeperking.

Duur? De bovengenoemde werkgevers verdienden iedere geïnvesteerde euro ongeveer 20* maal terug! Zie voor meer details: www.vanzijl-advocaten.nl/resultatencontrolepremiebesluiten2019.

Meer informatie? Neem contact op met Michèle Sonneveld van ons kantoor (tel. 013 4635599; e-mail: m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl).

Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 800.000. Let op: tegen het premiebesluit van de belastingdienst moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. Laat uw besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Deze melding niet meer weergeven

Welkom bij Kantoor Mr. van Zijl

De advocaten van Kantoor Mr. van Zijl zijn gespecialiseerd in de advisering en begeleiding van werkgevers op het gebied van de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken: arbeidsrecht, werknemersverzekeringen en loonheffing.

Via deze site kunt u (nader) kennismaken met ons advocatenkantoor, onze advocaten, casemanagers en ondersteunende medewerksters, de diensten van ons advocatenkantoor en ons werkgebied. Met name echter bevat onze site inhoudelijke informatie over onderwerpen op ons belangrijkste werkgebied: het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing.

Weblog

●●●

Agenda

●●●

arbeidsrecht actueel

●●●

Rondom het personeel

●●●

Inloggen

Deelnemers aan het Arbeidsrecht abonnement© kunnen hier inloggen om toegang te krijgen tot de modellen arbeidsrechtsovereenkomsten en handleidingen.
Herziening ontslagrecht

Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee is de herziening van het ontslagrecht een feit. De gevolgen van de inwerkingtreding van deze wet zijn aanzienlijk. Deze gevolgen hebben wij voor u tot in detail beschreven op de website herziening-ontslagrecht.nl:

●●●

modellen arbeidsovereenkomsten

Deelnemers aan het Arbeidsrecht Abonnement © kunnen (na inloggen) modellen van arbeidsovereenkomsten downloaden.

Ga naar: modellen arbeidsovereenkomsten.

●●●