Beperking van de schadelast van arbeidsongeschikte werknemers


Als het er om gaat om de kosten van arbeidsongeschikte werknemers te beperken, beschikken de advocaten en register casemanagers van ons kantoor over unieke deskundigheid en ervaring. Middels het controleren van de premiebesluiten van de belastingdienst en de uitkeringsbesluiten van het UWV realiseren wij vaak zeer forse besparingen voor werkgevers. Waar dat precies toe kan leiden, vertelt één van onze cliënten in het onderstaande filmpje.

Klik hier voor de volledige versie van deze video.Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2023 controleren!

Klik hier voor meer informatie