Hoe werkt de WIA-poort scan?


Informatiefase

Allereerst verzamelen wij de benodigde informatie bij u en bij de werknemer. Deze werkzaamheden worden verricht door één van onze casemanagers. De informatie die wij van u of van de werknemer nodig hebben, vragen wij in beginsel telefonisch uit of via videobellen.

Als wij informatie uitvragen bij uw werknemer geven wij de werknemer tevens voorlichting over:
 • het verloop van de procedure tot aanvraag van de WIA-uitkering;
 • de gevolgen als het UWV voor het einde van de wachttijd geen beslissing neemt op de aanvraag vaneen WIA-uitkering;
 • de gevolgen voor de werknemer bij:
  • het toekennen van een WGA-uitkering;
  • het toekennen van een IVA-uitkering;
  • weigering van een WIA-uitkering.
Let op: de voorlichting die wij aan de werknemer geven is algemeen van aard. Het gaat om voorlichting die de werknemer ook van u als werkgever zou kunnen verwachten. Wij berekenen niet de exacte gevolgen voor de  werknemer van de toekenning of weigering van een uitkering. Ook geven wij de werknemer geen advies. Als advocaat behartigen wij immers alleen uw belangen en wij maken dat ook steeds zo aan de werknemer bekend. Zouden wij naast uw belangen ook de belangen van de werknemer behartigen, dan zouden wij verplicht zijn om ons bij het ontstaan van een belangentegenstelling als uw advocaat in deze zaak terug te trekken. Dat zou betekenen dat wij u niet meer zouden kunnen bijstaan in zaken waarin het om de betreffende werknemer gaat.

Adviesfase

Als wij alle relevante informatie hebben verzameld, ontvangt u van ons een schriftelijk advies. In dit advies:
 • beschrijven wij de relevante informatie die wij hebben verzameld;
 • geven wij de doelstellingen van de werkgever en de werknemer voor de periode na het einde van de wachttijd (104 weken) weer;
 • beschrijven wij of en in hoeverre deze doelstellingen zijn te verenigen;
 • beschrijven wij de gevolgen die de toekenning van een WGA-uitkering voor u heeft;
 • geven wij een algemene beschrijving van de gevolgen die de toekenning van een WGA-uitkering, de toekenning van een IVA-uitkering en de weigering van een WIA-uitkering voor de werknemer hebben;
 • adviseren wij u over het beëindigen dan wel voortzetten van de arbeidsovereenkomst;
 • adviseren wij u over de wijze waarop de arbeidsovereenkomst zou dienen te worden beëindigd dan wel voortgezet;
 • berekenen wij de hoogte van een eventueel verschuldigde transitievergoeding; 
 • adviseren wij u over een eventuele aanvraag van compensatie van de transitievergoeding bij het UWV;
 • adviseren wij u over een eventuele aanvraag van een doelgroepverklaring voor het verkrijgen van een loonkostenvoordeel.
Het advies wordt opgesteld door één van de advocaten van ons kantoor.

Tenslotte bespreken wij het advies met u (via videobellen).

De maatregelen die wij u adviseren kunt u vervolgens zelf uitvoeren, maar desgewenst kunnen wij die natuurlijk ook voor u uitvoeren. Op verzoek ontvangt u vooraf een indicatie van de kosten die daarmee voor u gemoeid zouden zijn.
Download de brochure WIA-Poort Scan