Controle en naheffing


Als het gaat om controle en naheffing kunnen de advocaten van ons kantoor u bijvoorbeeld van dienst zijn met:
  • het geven van begeleiding en advies bij een looncontrole door de belastingdienst
  • een geschil over de naheffing van premies werknemersverzekeringen door de belastingdienst (eventuele strafrechtelijke gevolgen in samenwerking met een externe deskundige)
    N.B.: Wij kunnen u ook van dienst zijn met?
    o een claim van een contractuele wederpartij over de naheffing van premies werknemersverzekeringen bij arbeid door buitenlandse werknemers
    o het verhaal op een contractuele wederpartij van schade als gevolg van naheffing van premies werknemersverzekeringen bij arbeid door buitenlandse werknemers
  • een geschil met de belastingdienst over de heffing van premies werknemersverzekeringen bij arbeid door buitenlandse werknemers