Onderzoek eigenrisicodragen


(Middel) grote werkgevers kunnen grote besparingen bereiken op de extreem hoge kosten die arbeidsongeschikte werknemers veroorzaken door periodiek zorgvuldig te onderzoeken of zij al dan niet eigenrisicodrager dienen te zijn voor de Ziektewet en WGA.

Als er Ziektewet- of WGA-uitkeringen zijn die aan de werkgever worden toegerekend, is die gedifferentieerde premie voor grote werkgevers al snel veel duurder dan het bedrag van die uitkeringen. Eigenrisicodragen kan dan een goede optie zijn om op de kosten van die uitkeringen te besparen. Maar in andere situaties is publiek verzekeren weer aantrekkelijker.

Een beslissing omtrent eigenrisicodragen dan wel publiek verzekerd zijn vereist niet alleen inzicht in de kosten van de verzekering van het eigenrisicodragen en in de kosten van de publieke verzekering bij het UWV, maar ook in vele andere aspecten van het eigenrisicodragen en de publieke verzekering. Hoe komt u tot een goede beslissing waardoor uw kosten zo laag mogelijk blijven?

Onze casemanagers stellen desgewenst voor u een onderzoeksrapport op aan de hand waarvan u een verantwoorde beslissing kunnen nemen omtrent eigenrisicodragen of publiek verzekeren. Het rapport bevat alle gegevens die uw assurantietussenpersoon nodig heeft om bij verzekeringsmaatschappijen offertes op te vragen betreffende het verzekeren van het eigenrisicodragen. Doordat wij er geen belang bij hebben of u een verzekering sluit of niet en doordat wij beschikken over unieke ervaring en deskundigheid op dit gebied, zijn wij bij uitstek in staat om u te voorzien van een onderzoeksrapport dat objectief en deskundig is.