Hoofdlijnenakkoord kabinetsformatie

Jaar en kwartaal
2024, 2e kwartaal
Nummer
1

Het Hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben gesloten bevat geen apart hoofdstuk over het te voeren arbeidsmarktbeleid. Toch zijn in het akkoord (en in de budgettaire bijlage daarbij) een aantal maatregelen te vinden die het arbeidsmarktbeleid betreffen:

  • Werknemers moeten meer vaste contracten krijgen en zekerheid op de arbeidsmarkt moet worden gestimuleerd, bijvoorbeeld voor echte zelfstandigen en door regulering van de uitzendsector. Om deze doelen te bereiken wordt de behandeling van het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst bij laag uurtarief en van het wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten voortgezet.
  • De aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Commissie Roemer) worden gevolgd.
  • Werkgevers van arbeidsmigranten worden verantwoordelijk voor de overlast en de kosten van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting. Zij moeten afspraken maken met de gemeente over de huisvesting van die werknemers. Huisvesting op het eigen terrein van de werkgever moet worden bevorderd.
  • Werkgevers worden er verantwoordelijk voor dat werknemers die langdurig in Nederland verblijven de Nederlandse taal leren.
  • De verhoging van het wettelijke minimumloon wordt teruggedraaid.
  • De WW wordt hervormd. De wijze van hervorming van de WW moet nog nader worden uitgewerkt, maar die kan bestaan uit het verlengen van de opzegtermijn van arbeidsovereenkomsten (waardoor werknemers langer de tijd hebben om een andere baan te zoeken voordat zij eventueel werkloos worden) in combinatie met een "poortwachterstoets WW bij het UWV” en/of een verkorting van de maximale duur van de WW-uitkering van 24 naar 18 maanden.
  • Beperking per 1 juli 2026 van het recht op compensatie van de transitievergoeding van langdurig arbeidsongeschikte werknemers tot kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers.
  • Verhoging van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) met 0,1%. De premieverhoging betreft zowel de hoge premie voor vaste arbeidscontracten (2024: 7,64%) als de lage premie voor flexibele arbeidskrachten (2024: 2,64%).

Met betrekking tot de hoofdpunten is vermeld dat de nieuwe regering het hoofdlijnenakkoord gaat verwerken in een regeringsprogramma.

Alle onderdelen van het beleid die niet in het Hoofdlijnenakkoord zijn opgenomen, zijn zogenaamde "vrije kwesties”, waarover de nieuwe regering zelf een beleid moet formuleren en waarvoor de regering meerderheden in de Tweede en Eerste Kamer moet zien te vinden. Die meerderheid hoeft daarbij niet noodzakelijkerwijs bij de vier coalitiepartners te worden gevonden. Aangenomen wordt dat daarmee het arbeidsmarktbeleid van de huidige regering zal worden voortgezet. 


Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.