No-riskpolis


Als op een werknemer de "no-riskpolis” van toepassing is, heeft uw werknemer in geval van ziekte recht op een Ziektewetuitkering. De werkgever mag die Ziektewetuitkering verrekenen met het tijdens ziekte uit te betalen loon. Als na de eerste 104 weken van ziekte een WGA-uitkering aan die werknemer wordt toegekend, is die WGA-uitkering ook niet voor rekening van de werkgever. De no-riskpolis kan er daarom voor zorgen dat twaalf jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet voor rekening van de werkgever komt!