Stichting klachtenregeling ongewenste omgangsvormen


Sinds 2006 is het mogelijk dat de werkgever in geval van een beschuldiging door een werknemer van (seksuele) intimidatie moet bewijzen dat deze beschuldiging ongegrond is. In de praktijk kan dat alleen worden voorkomen door het inrichten van goede procedures.

Omdat dat niet eenvoudig is, is door ons kantoor de Stichting Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen opgericht. Door aansluiting bij de Stichting kunnen werkgevers zich voorzien onder meer van een gedragscode inzake ongewenste omgangsvormen op het werk en een protocol voor het gebruik van E-mail en internet en kunnen zij beschikken over artsen als vertrouwenspersonen en over deskundigen voor het behandelen van klachten. Meer daarover leest u op de site van de Stichting Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen, www.klachtenregelingomgangsvormen.nl, of in de brochure van de Stichting.

De werkgever die zich aanmeldt als werkgever bij de Stichting is daardoor tevens deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© van ons kantoor. Werkgevers die reeds deelnemer zijn aan het arbeidsrecht abonnement© kunnen de prijs daarvan in mindering brengen op de kosten die de aansluiting bij de Stichting Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen met zich meebrengt.