Hoe kunt u controleren of het UWV terecht een WGA-uitkering heeft toegekend?


Om een beslissing van het UWV tot toekenning of voortzetting van een WGA-uitkering op juistheid te kunnen controleren, moet u eerst de onderliggende stukken ontvangen (met name de rapportages van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige). Deze onderliggende stukken ontvangt u echter pas als u eerst bezwaar maakt. U kunt bezwaar maken binnen zes weken na toezending aan u van de beslissing van het UWV.

Na ontvangst van de stukken krijgt u van het UWV vier weken de tijd om de gronden van het bezwaar aan te vullen. U hebt dan een medisch adviseur en soms ook een arbeidsdeskundig adviseur nodig om de motivering van het UWV te toetsen.U mag echter de stukken die medische gegevens bevatten niet zelf inzien. Een gemachtigde die advocaat of arts is, dan wel bijzondere toestemming krijgt van het UWV, mag deze medische gegevens echter namens u wel inzien, maar deze gemachtigde heeft dan ten opzichte van u wel een geheimhoudingsverplichting ten aanzien van die medische gegevens.

Als geen beslissing betreffende het recht op WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer voorligt waartegen nog bezwaar gemaakt kan worden, dan kan een nieuwe beslissing vaak worden uitgelokt door het UWV te vragen om een herbeoordeling te doen en een nieuwe beslissing over het recht op WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer op dat moment te nemen. Tegen deze nieuwe beslissing kunt u dan bezwaar maken en zo kunt u de toekenning van de WGA-uitkering op juistheid toetsen.

Het is sowieso verstandig om het UWV regelmatig te vragen een herbeoordeling te doen, aangezien het UWV maar zelden uit eigen beweging tot herbeoordeling overgaat (ook al had men zich bij de toekenning wel voorgenomen dat na een bepaalde tijd te doen). Het officiële beleid van het UWV is om alleen tot herbeoordeling over te gaan als de werknemer of werkgever daarom vraagt.

Hoe kan ons kantoor u van dienst zijn bij het toetsen van de juistheid van een WGA-uitkering?