Casemanagement


Weinig problemen bezorgen een werkgever zoveel zorgen, overlast en financieel nadeel als de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. De wetgeving op dit gebied is bijzonder complex omdat de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer, de heffing van premies werknemersverzekeringen bij de werkgever en de uitkeringsrechten van de werknemer op soms onverwachte wijze op elkaar inwerken. Tegelijkertijd zijn de financiële belangen van zowel werkgever als werknemer zeer groot.

De advocaten van Van Zijl Advocaten (Tilburg) zijn gespecialiseerd in de advisering en begeleiding van werkgevers niet alleen op het gebied van arbeidsrecht, maar ook op het gebied van de werknemersverzekeringen. Daardoor zijn zij als geen ander in staat om werkgever op een zeer hoog niveau te adviseren in zaken waarin arbeidsongeschiktheid van werknemers een rol speelt.

Bij die advisering ervaren de advocaten van Van Zijl Advocaten steeds opnieuw dat de kosten van arbeidsongeschikte werknemers verder oplopen dan nodig is. Tijdens ziekte wordt meer loon betaald dan nodig is. Door het UWV worden loonsancties opgelegd. Uitkeringen die met het tijdens ziekte door te betalen loon kunnen worden verrekend, worden niet aangevraagd. En WGA-uitkeringen worden ten onrechte toegekend of te lang voortgezet.


Achteraf is er vaak weinig meer aan te doen. Als de advocaten van Van Zijl Advocaten worden ingeschakeld, is het vaak al te laat. Voorkomen is echter wel degelijk mogelijk. Vanuit de overtuiging dat het beter kan en dat het daarom ook beter moet, heeft mr. J.P.M. (Joop) van Zijl daarom Van Zijl Casemanagement en Advies B.V. opgericht.

 

Werkgevers kunnen zich laten adviseren en begeleiden door casemanagers van Van Zijl Casemanagement en Advies. Vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid (en zelfs al daarvóór) bewaken deze casemanagers op alle momenten die er toe doen of alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om te komen tot maximale beperking van de kosten van arbeidsongeschikte werknemers. De casemanagers van Van Zijl Casemanagement en Advies functioneren daarbij onafhankelijk van de bedrijfsarts of arbodienst.

 

De casemanagers zijn speciaal opgeleid voor dit doel en werken nauw samen met de advocaten van Van Zijl Advocaten. Zo beschikken zij over de specifieke deskundigheid die zelfs bij grote werkgevers vaak ontbreekt om de belangen van die werkgevers optimaal te behartigen.

 

Van Zijl Casemanagement en Advies biedt zo een volstrekt unieke wijze van casemanagement: deskundig en onafhankelijk. Maximaal gericht op kostenreductie voor de werkgever, maar met respect voor de privacy van de werknemer. Incidenteel of structureel inzetbaar. Uitvoerend of alleen ondersteunend. Ondersteund door advocaten.


Meer informatie vindt u op de website van Van Zijl Casemanagement en Advies B.V.