VerhuisberichtOmdat wij in ons vorige kantoorpand aan de Korvelseweg uit ons jasje waren gegroeid, zijn wij op vrijdag 24 juni 2022 verhuisd. Ons nieuwe adres is: J. Asselbergsweg 58, 5026 RR Tilburg.

Naamswijziging

Per 24 juni 2022 hebben ook twee naamswijzigingen plaatsgevonden:

  • Kantoor Mr. van Zijl B.V. is Van Zijl Advocaten B.V. geworden
  • Van Zijl Casemanagement B.V. is Van Zijl Casemanagement en Advies B.V. geworden
Wijziging e-mailadressen

In verband hiermee zijn ook onze e-mailadressen gewijzigd.

Wijziging postbusnummer Van Zijl Casemanagement B.V.

Tenslotte is het postbusnummer van Van Zijl Casemanagement B.V. vervallen. In plaats daarvan kunt u het postbusnummer van Kantoor Mr. van Zijl B.V. gebruiken.

Nieuwe contactgegevens

De nieuwe contactgegevens treft u onderaan deze pagina.

Het nieuwe kantoorpand ligt op Bedrijventerrein Het Laar. Voor onze cliënten en relaties die van buiten Tilburg komen is het heel gemakkelijk bereikbaar. Vanaf de A-58 (Breda-Eindhoven) nemen zij afslag 11 (Tilburg-Centrum, Tilburg-West). Dat is dezelfde afslag als die zij zouden nemen om naar ons huidige kantoorpand te rijden. Vervolgens houden zij rechts aan richting Ringbaan Zuid. Nog voordat zij aan het kruispunt komen waaraan het Koning Willem II-stadion ligt, ligt Bedrijventerrein Het Laar aan de rechterzijde: bij de eerste verkeerslichten rechts de Dr. Hub van Doorneweg in. Vervolgens bij de bushalte (lijn 8) links de Charles Stulemeijerweg in, rechts de J. Asselbergsweg in en links (ook J. Asselbergsweg) om aan het einde van de weg bij ons kantoorpand te arriveren.

Zie onderstaande plattegrond, waarop ter oriëntatie de afstand tot ons huidige kantoorpand is aangegeven.

Uitgangspunt voor de inrichting van ons nieuwe kantoorpand is dat de medewerk(st)ers gemiddeld ongeveer de helft van de tijd thuis werken. Dat uitgangspunt is gebaseerd op een inventarisatie van de wensen onder onze medewerk(st)ers. Omdat een belangrijke reden om op kantoor te werken is gelegen in het onderhouden van contacten met collega’s en het ontmoeten van cliënten en relaties, is bij de inrichting vooral rekening gehouden met de ontmoetingsfunctie van het gebouw.

De buitenzijde van het pand kreeg een opknapbeurt door vervanging van de deuren en kozijnen en een andere kleur voor de dakrand.

Dit is de entrée, met de werkruimte voor de medewerksters van het secretariaat.

Om het monotone van de systeemplafonds te onderbreken zijn op sommige plaatsen fotoplafonds aangebracht.

Centraal in het pand staat een open trap naar de eerste verdieping met daarboven een lichtkoepel

Voor ontmoetingen met cliënten en relaties zijn twee spreekkamers ingericht. In overeenstemming met de motto’s van ons kantoor draagt de ene spreekkamer de naam “Doe maar gewoon” en de andere “Doe het goed”. Door een verplaatsbare scheidingswand kunnen deze kamers ook worden gebruikt als één grotere ruimte. In de spreekkamers staan tafels met handbeschilderde lavasteen, afkomstig uit Deruta (Umbrië, Italië).

Daarnaast is er een multifunctionele ruimte, die kan worden gebruikt voor cursussen en overleg, maar waarin wij ook samen kunnen lunchen. Er is een open (maar afsluitbare) verbinding met de keuken die ook als bar kan functioneren. Daar hopen wij één maal per week na werktijd samen een drankje te nuttigen. De multifunctionele ruimte is vernoemd naar onze in 2010 plotseling overleden collega Richard Bruurs.

In ons nieuwe kantoorpand zijn 27 werkplekken ingericht. Conform de wens van onze advocaten en casemanagers bevinden de voor hen bestemde werkplekken zich grotendeels op werkkamers die zijn ingericht voor het gebruik door één enkele persoon. Dat stelt hen in staat om afwisselend geconcentreerd te kunnen werken (zonder daarbij door anderen gestoord te worden) en telefonisch te overleggen met cliënten, relaties en wederpartijen (zonder daarmee anderen te storen). Omdat de casemanagers het op prijs stellen om in dezelfde ruimte te werken als zij op kantoor zijn, is voor hen één werkkamer ingericht met meerdere werkplekken. Verder is er een werkkamer voor de financiële administratie en zijn de werkplekken van de medewerksters van het secretariaat bij elkaar geplaatst om overleg en coördinatie van werkzaamheden te bevorderen.

De ontmoetingsfunctie van het pand wordt bevorderd door bij de inrichting veel gebruik te maken van glas. Dat stelt onze advocaten en casemanagers in staat om de deur van hun werkkamer te sluiten (om rustig te kunnen werken) en toch zichtcontact te houden met langslopende collega’s.

Een aantal werkkamers is voorzien van een “visual”, een grote afbeelding bestaande uit een lijst waarop een doek is gespannen. Wij kozen voor afbeeldingen waarbij een tweede leven wordt gegeven aan de illustraties die Ton van den Bergh de afgelopen jaren voor ons kantoor maakte, merendeels voor de kerstkaarten van ons kantoor.

De dakbedekking, het glas en alle installaties werden vervangen om het pand duurzaam te maken. Een warmtepomp zorgt voor verwarming en koeling. Zonnepanelen op het dak helpen bij het opwekken van elektriciteit. Na de verbouwing heeft het kantoorpand geen aansluiting op het gasnet meer.

Misschien bent u nieuwsgierig geworden en wilt u ons nieuwe kantoorpand graag eens zien. Dat kan. Wij hebben echter besloten om geen opening of open dag te organiseren voor onze cliënten en relaties. Wij verwachten dan zo veel mensen dat wij die nooit op een goede en persoonlijke wijze zouden kunnen ontvangen. Maar wij nemen graag de tijd om ons nieuwe kantoorpand aan u te laten zien bij uw eerste bezoek aan ons kantoor.

Nieuwe contactgegevens

Klik hieronder voor de nieuwe contactgegevens

Was: Wordt:
Naam Kantoor Mr. van Zijl B.V. Van Zijl Advocaten B.V.
Bezoekadres: Korvelseweg 142
5025 JL Tilburg
J. Asselbergsweg 58
5026 RR Tilburg
Postadres: Postbus 1095
5004 BB Tilburg
ongewijzigd
Telefoonnummer: 013 4635599 ongewijzigd
Faxnummer: 013 4632266 ongewijzigd
Website: www.kantoormrvanzijl.nl www.vanzijl-advocaten.nl
E-mail: mail@vanzijl-advocaten.nl mail@vanzijl-advocaten.nl

Was: Wordt:
Naam Van Zijl Casemanagement B.V. Van Zijl Casemanagement en Advies B.V.
Bezoekadres: Korvelseweg 142
5025 JL Tilburg
J. Asselbergsweg 58
5026 RR Tilburg
Postadres: Postbus 1146
5004 BC Tilburg
Postbus 1095
5004 BB Tilburg
Telefoonnummer: 013 7620112 ongewijzigd
Faxnummer: 013 7620113 ongewijzigd
Website: www.vanzijlcasemanagement.nl ongewijzigd
E-mail: mail@vanzijlcasemanagement.nl ongewijzigd

N.B.: Van Zijl Opleidingen is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling die opleidingen verzorgt die zijn afgestemd op de specifieke opleidingsbehoeften van de advocaten van Van Zijl Advocaten.

Was: Wordt:
Naam Van Zijl Opleidingen B.V. ongewijzigd
Bezoekadres: Korvelseweg 142
5025 JL Tilburg
J. Asselbergsweg 58
5026 RR Tilburg
Postadres: Postbus 1095
5004 BB Tilburg
ongewijzigd
Telefoonnummer: 013 4635599 ongewijzigd
Faxnummer: 013 4632266 ongewijzigd
Website: www.vanzijlopleidingen.nl ongewijzigd
E-mail: mail@vanzijlopleidingen.nl ongewijzigd

Was: Wordt:
Naam Stichting Beheer Derdengelden Kantoor Mr. van Zijl Stichting Beheer Derdengelden Van Zijl Advocaten
Bezoekadres: Korvelseweg 142
5025 JL Tilburg
J. Asselbergsweg 58
5026 RR Tilburg
Postadres: Postbus 1095
5004 BB Tilburg
ongewijzigd
Telefoonnummer: 013 4635599 ongewijzigd
Faxnummer: 013 4632266 ongewijzigd

Was: Wordt:
Naam Stichting Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen ongewijzigd
Bezoekadres: Korvelseweg 142
5025 JL Tilburg
J. Asselbergsweg 58
5026 RR Tilburg
Postadres: Postbus 1095
5004 BB Tilburg
ongewijzigd
Telefoonnummer: 013 4635599 ongewijzigd
Faxnummer: 013 4632266 ongewijzigd
Website: www.klachtenregelingomgangsvormen.nl ongewijzigd
E-mail: info@klachtenregelingomgangsvormen.nl ongewijzigd

Wij verzoeken u om uw eventuele facturen voor de onderstaande organisaties uitsluitend per e-mail te verzenden aan het e-mailadres: crediteuren@vanzijl-advocaten.nl:

  • Van Zijl Advocaten B.V.
  • Van Zijl Casemanagement en Advies B.V.
  • Van Zijl Opleidingen B.V.
  • Doe het goed B.V.
  • Doe maar gewoon B.V.
  • Stichting Beheer Derdengelden Van Zijl Advocaten
  • Stichting Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen

Was: Wordt:
Advocaten
Mirjam Borgers m.borgers@kantoormrvanzijl.nl m.borgers@vanzijl-advocaten.nl
Mariëtta Feiken m.feiken@kantoormrvanzijl.nl m.feiken@vanzijl-advocaten.nl
Wilan van Kuijk w.van.kuijk@kantoormrvanzijl.nl w.van.kuijk@vanzijl-advocaten.nl
Carolien Schuren c.schuren@kantoormrvanzijl.nl c.schuren@vanzijl-advocaten.nl
Corrie van der Steen c.van.der.steen@kantoormrvanzijl.nl c.van.der.steen@vanzijl-advocaten.nl
Nicole van der Stokker n.van.der.stokker@kantoormrvanzijl.nl n.van.der.stokker@vanzijl-advocaten.nl
Saskia Stoop s.stoop@kantoormrvanzijl.nl s.stoop@vanzijl-advocaten.nl
Connie de Wit c.de.wit@kantoormrvanzijl.nl c.de.wit@vanzijl-advocaten.nl
Liesbet Wouterse l.wouterse@kantoormrvanzijl.nl l.wouterse@vanzijl-advocaten.nl
Sanne Wuisman s.wuisman@kantoormrvanzijl.nl s.wuisman@vanzijl-advocaten.nl
Joop van Zijl j.van.zijl@kantoormrvanzijl.nl j.van.zijl@vanzijl-advocaten.nl
Juridisch medewerker
Franceska Severijnen f.severijnen@kantoormrvanzijl.nl
f.severijnen@vanzijlcasemanagement.nl
f.severijnen@vanzijl-advocaten.nl
ongewijzigd
Casemanagers/adviseurs Ziektewet en WIA
Cynthia Chudaska c.chudaska@vanzijlcasemanagement.nl
c.chudaska@kantoormrvanzijl.nl
ongewijzigd
c.chudaska@vanzijl-advocaten.nl
Marja Florax m.florax@kantoormrvanzijl.nl m.florax@vanzijl-advocaten.nl
Maike Hommeles m.hommeles@kantoormrvanzijl.nl m.hommeles@vanzijl-advocaten.nl
Christa Jacobs c.jacobs@kantoormrvanzijl.nl c.jacobs@vanzijl-advocaten.nl
Sanne Muilwijk s.muilwijk@kantoormrvanzijl.nl s.muilwijk@vanzijl-advocaten.nl
Michèle Sonneveld m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl m.sonneveld@vanzijl-advocaten.nl
Mi Sun van der Tuin m.van.der.tuin@kantoormrvanzijl.nl m.van.der.tuin@vanzijl-advocaten.nl
Schadelastbeheer schadelastbeheer@kantoormrvanzijl.nl schadelastbeheer@vanzijl-advocaten.nl
Secretariaat
Sandra Fonken (50%) s.fonken@kantoormrvanzijl.nl s.fonken@vanzijl-advocaten.nl
Nicolle Haen n.haen@kantoormrvanzijl.nl n.haen@vanzijl-advocaten.nl
Ingrid Hobbelen i.hobbelen@kantoormrvanzijl.nl i.hobbelen@vanzijl-advocaten.nl
Esther Matse e.matse@kantoormrvanzijl.nl e.matse@vanzijl-advocaten.nl
Marijke Spruit m.spruit@kantoormrvanzijl.nl m.spruit@vanzijl-advocaten.nl
Financiële administratie
Sandra Fonken (50%) s.fonken@kantoormrvanzijl.nl s.fonken@vanzijl-advocaten.nl
Marijke van Zijl m.van.zijl@kantoormrvanzijl.nl m.van.zijl@vanzijl-advocaten.nl
Facilitair manager en directie-assistent
Cas van Zijl c.van.zijl@kantoormrvanzijl.nl c.van.zijl@vanzijl-advocaten.nl