Indicatie vooraf van kosten


Het vooraf inschatten van de uiteindelijke kosten van onze dienstverlening is niet altijd mogelijk. Die kosten zijn immers afhankelijk van het verdere verloop van een zaak. Hoe een zaak zich ontwikkelt is vaak afhankelijk van veel factoren die zich lang niet altijd laten voorspellen.

Op uitdrukkelijk verzoek kunnen wij soms een indicatie (schatting) geven van de door ons te maken kosten. Deze schatting doen wij alsdan op basis van een normaal te achten verloop van de werkzaamheden zoals die ten tijde van de schatting redelijkerwijs konden worden voorzien. Onze schatting blijft slechts een indicatie van de te verwachten kosten. Op deze schatting kan geen beroep worden gedaan indien de uiteindelijk verrichte werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan door ons aanvankelijk was voorzien. Onder alle omstandigheden brengen wij onze werkzaamheden in rekening op basis van de daadwerkelijk bestede tijd tegen de overeengekomen uurtarieven.