Ongewenste omgangsvormen of ongelijke behandeling


Als het gaat om ongewenste omgangsvormen of ongelijke behandeling kunnen de advocaten van ons kantoor u bijvoorbeeld van dienst zijn met:
  • het geven van begeleiding en advies bij het voldoen aan de eisen die de wet aan de werkgever stelt op het gebied van intimidatie, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, bedreiging en geweld
  • het geven van begeleiding en advies bij de beschuldiging van ongewenste seksuele intimiteiten of seksuele intimidatie door een werknemer of derde aan het adres van de werkgever of een (andere) werknemer
  • het geven van begeleiding en advies bij een claim van een werknemer wegens ongelijke behandeling wegens geslacht, leeftijd, chronische ziekte of handicap, duur arbeidsovereenkomst, godsdienst of levensovertuiging of anderszins, en het voeren van een procedure daarover bij de College voor de Rechten van de Mens of bij de rechter