Mini-webinar Controle premiebesluiten


Bekijk hier het gratis mini-webinar over de controle van besluiten van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Dit mini-webinar bestaat uit vijf korte gesprekken die journalist Wouter Kurpershoek eind 2018 had met mr. Joop van Zijl.

Klik voor de vijf gesprekjes op het online magazine. U kunt de afzonderlijke gesprekken ook bekijken door op één van de links hieronder te klikken:

1.    Controle van premiebesluiten van de belastingdienst
Wat wordt bedoeld met het premiebesluit van de belastingdienst en voor wie is controle van het premiebesluit zinvol?

2.    Op welke punten moet het premiebesluit van de belastingdienst worden gecontroleerd?
Wat kan wel en niet gecontroleerd worden bij de controle van het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas?

3.    Niet alleen controle van het premiebesluit van de belastingdienst.
Bij de controle van het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas kan meer gecontroleerd worden dan alleen het premiebesluit zelf. Van Zijl advocaten controleert ook de premiebesluiten van de vijf voorgaande kalenderjaren en de besluiten inzake de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van de (ex-) werknemers die tot verhoogde vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas leiden.

4.    Kantoor Mr. van Zijl ontwikkelde een unieke rekentool die wordt gebruikt bij de controle van het premiebesluit van de belastingdienst.
De adviseurs Ziektewet en WIA van Van Zijl advocaten ontwikkelden een rekentool die wordt gebruikt bij de controle van besluiten van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, maar die ook voor een aantal andere doeleinden wordt gebruikt. 

5.    Resultaten van de controle door Van Zijl advocaten van de premiebesluiten van de belastingdienst over het jaar 2018.
Welke resultaten behaalden de adviseurs Ziektewet en WIA (register casemanagers) en de advocaten van Van Zijl advocaten bij de controle van de besluiten van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over het jaar 2018?