Ondersteuning van assurantietussenpersonen bij advies over eigenrisicodragen Ziektewet of WGA


(Middel) grote werkgevers kunnen grote besparingen bereiken op de extreem hoge kosten die arbeidsongeschikte werknemers veroorzaken door periodiek zorgvuldig te onderzoeken of zij al dan niet eigenrisicodrager dienen te zijn voor de Ziektewet en WGA.

Als er Ziektewet- of WGA-uitkeringen zijn die aan de werkgever worden toegerekend, is die gedifferentieerde premie voor grote werkgevers al snel veel duurder dan het bedrag van die uitkeringen. Eigenrisicodragen kan dan een goede optie zijn om op de kosten van die uitkeringen te besparen.

Als assurantietussenpersoon moet u uw cliënten daardoor periodiek adviseren over de vraag of zij er goed aan doen om eigenrisicodrager te zijn of niet. En als uw cliënten eigenrisicodrager willen zijn, moet u hen adviseren over de meest passende verzekering.

Voor een goed advies moet u niet alleen de situatie van uw cliënten en de verschillende verzekeringsproducten kennen. Ook vereist is kennis van de ingewikkelde wetgeving ten aanzien van de Ziektewet- en WGA-uitkeringen, het eigenrisicodragen en ten aanzien van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die betaald moet worden als een werkgever geen eigenrisicodrager is. Welke uitkeringen moet een werkgever als eigenrisicodrager wel en niet zelf betalen? En hoe hoog zou de gedifferentieerde premie de komende jaren zijn als uw cliënt geen eigenrisicodrager zou worden?

Van Zijl advocaten beschikt over de gespecialiseerde kennis die u nodig hebt voor een goed advies. Als geen ander kunnen wij u als assurantietussenpersoon ondersteunen bij het adviseren van uw cliënten. Wij helpen u door het maken van een onderzoeksrapport over het eigenrisicodragen WGA en/of Ziektewet. En wij helpen uw cliënt bij eventueel schadeherstel. Het rapport dat wij maken bevat behalve een inventarisatie en analyse alle gegevens die u nodig hebt om offertes op te vragen bij verzekeringsmaatschappijen. Vanzelfsprekend is een (telefonisch) consult mogelijk.

Daarbij zijn wij niet uw concurrent. Wij adviseren uw cliënten niet over de keuze tussen publiek en privaat verzekeren. En wij adviseren nooit over verzekeringen. Dat laten wij graag aan u over.