Spelregels telefonisch advies


Ten aanzien van het recht op kort telefonisch advies gelden de volgende "spelregels”:
  • Het arbeidsrecht abonnement© is bedoeld als service aan de relaties van ons kantoor: tegen een beperkte vergoeding wordt u geholpen om bij vragen op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen of de loonheffing te bepalen wat u moet doen en of u een probleem hebt waarvoor verdere deskundige begeleiding gewenst of noodzakelijk is. Wij bieden deze service (die van ons op het punt van beschikbaarheid het nodige verlangt) aan, omdat wij u natuurlijk graag onze diensten aanbieden als deskundige begeleiding inderdaad gewenst of noodzakelijk is.
  • De te stellen vragen dienen zich te lenen voor een korte beantwoording. U mag er van uit gaan dat de medewerkers van ons kantoor over zodanige deskundigheid beschikken dat zij gangbare vragen op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing direct of in elk geval kort na uw telefonische oproep kunnen beantwoorden. Het onderzoeken van de gevolgen van een CAO voor een arbeidsverhouding, het doen van jurisprudentieonderzoek en complexe vragen die zich niet lenen voor een korte beantwoording vallen in de regel echter buiten het bestek van de het recht op kort telefonisch advies.
  • In het kader van het kort telefonisch advies mag u van ons niet verwachten dat wij optreden als "schaduwadviseur” in zaken die door een ander behandeld worden.
  • Wij staan graag in voor onze adviezen. Mondelinge beantwoording van korte telefonische vragen is echter niet altijd de beste manier om alle nuances van ons antwoord goed over te brengen. Als u werkelijk op ons advies wilt kunnen afgaan, adviseren wij u de beantwoording op schrift te laten stellen. De kosten hiervan worden  op basis van bestede tijd tegen het gebruikelijke uurtarief aan u in rekening gebracht.