Tarieven casemanagers, arbeidsdeskundige en adviseurs Ziektewet en WIA


12Voor de diensten van de casemanagers, de arbeidsdeskundige en de adviseurs Ziektewet en WIA van Van Zijl Casemanagement hanteren wij de volgende uurtarieven (exclusief omzetbelasting):
  • casemanager (junior): € 165,00
  • casemanager (medior en senior): € 212,50
  • arbeidsdeskundige: € 212,50
  • adviseur Ziektewet en WIA (junior): € 165,00
  • adviseur Ziektewet en WIA (medior): € 212,50
  • adviseur Ziektewet en WIA (senior): € 232,50
  • ondersteuning casemanager: € 85,00
Deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement©  van ons kantoor hebben recht op een korting op dit tarief van 10%, op voorwaarde van betaling van de declaraties van ons kantoor binnen veertien dagen. Deze korting is niet van toepassing indien in een bijzonder geval reeds een andere kortingsafspraak gemaakt mocht zijn.

Let op: de meeste advocatenkantoren hanteren een uurtarief, waarboven op u nog een toeslag betaalt van meestal vijf procent, maar soms zes of zelfs zeven procent wegens 'bureaukosten' of 'belaste verschotten'. Wij brengen geen toeslagen op het hierboven genoemde uurtarief aan u in rekening.

Het bovenstaande uurtarief wordt periodiek (in beginsel jaarlijks) aangepast. Van een eventuele aanpassing van het uurtarief gedurende de uitvoering van een opdracht doen wij vooraf mededeling.