Wat kost de WGA-scan?


Door het instellen van bezwaar en beroep kunnen wij in veel gevallen uw WGA-lasten verlagen. Maar de uitkomst van een bezwaar- of beroepsprocedure is vooraf natuurlijk onzeker. Daarom kunnen wij ons voorstellen dat u graag vooraf zo veel mogelijk duidelijkheid wilt hebben over de kosten van onze dienstverlening.

Wij proberen aan die wens tegemoet te komen door zo veel mogelijk te werken met vaste prijzen. De omvang van onze werkzaamheden (en daarmee de in rekening te brengen vaste prijs) is echter afhankelijk van het verloop van de procedure. In de meeste gevallen is het verloop van de procedure redelijk betrouwbaar te voorspellen. Maar soms treden in de loop van de procedure "incidenten” op die vragen om extra werkzaamheden. En niet altijd behoeft de hele procedure te worden afgemaakt. Daarom bestaan onze vaste prijzen uit verschillende onderdelen, die elk afzonderlijk in rekening worden gebracht als het verloop van de procedure daar aanleiding toe geeft. Op die manier kunnen wij u laten zien wat de procedure zal kosten zijn bij het meest voorzienbare verloop, wat de extra kosten zijn als in het verloop van de procedure "incidenten” optreden en ook wat de kosten zijn als de procedure niet helemaal wordt afgemaakt. Loopt een procedure toch nog heel anders dan voorzien? Dan nemenwij contact met u op om een afzonderlijke prijsafspraak met u te maken. 

De vaste prijzen gelden in beginsel voor cliënten die ons kantoor structureel inschakelen voor het verlagen van de WGA-lasten, bijvoorbeeld door ons opdracht te geven voor het controleren van de beslissing van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (bij publiek verzekerde werkgevers) of voor WGA-casemanagement (bij werkgevers die eigenrisicodrager zijn).

Hoe kan ik een WGA-scan aanvragen?