Wat kost een arbeidsongeschikte werknemer?


Weet u dat een langdurig arbeidsongeschikte werknemer u als werkgever een bedrag kan kosten dat kan oplopen tot boven de zeven jaarsalarissen? En dat het grootste deel van deze kosten wordt veroorzaakt doordat aan de werknemer na 104 weken ziekte een WGA-uitkering wordt toegekend? En dat u deze kosten ook verschuldigd wordt voor werknemers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst zijn gegaan?

Wanneer en hoe wordt een WGA-uitkering aan de werkgever toegerekend?