Informatie over tarieven en voorwaarden


Bij onze werkwijze past dat wij maximale openheid in acht nemen over de voorwaarden en kosten van onze dienstverlening.

Daarom sturen wij in beginsel aan elke nieuwe cliënt bij de eerste gelegenheid een bevestiging van de aan ons kantoor gegeven opdracht met de daarop toepasselijke tarieven en voorwaarden. Daarin geven wij informatie over: