Betaling


Wij vragen onze cliënten om betaling strikt binnen de betalingstermijn van veertien dagen.