Arbeidsovereenkomsten


Als het gaat om arbeidsovereenkomsten kunnen de advocaten van ons kantoor u bijvoorbeeld van dienst zijn met:
  • het opstellen van arbeidsovereenkomsten
N.B.: Wij kunnen u ook van dienst zijn met:
o het opstellen van een agentuurovereenkomst
o het opstellen van een overeenkomst van opdracht
o het opstellen van een overeenkomst tot (onder)aanneming van werk
o het opstellen van een overeenkomst met een thuiswerker
o het opstellen van een andere soort samenwerkingsovereenkomst
o het opstellen van diverse andere  soorten overeenkomsten
  • het ter beschikking stellen van modellen voor arbeidsovereenkomsten
  • het opstellen van reglementen en algemene arbeidsvoorwaarden (secundaire arbeidsvoorwaarden, handboek personeel enzovoorts)
N.B.: Wij kunnen u ook van dienst zijn met:
o het opstellen van algemene voorwaarden, zoals algemene leveringsvoorwaarden of algemene dienstverleningsvoorwaarden
  • het geven van begeleiding en advies bij een geschil over de (niet-)nakoming van bepalingen uit een arbeidsovereenkomst (wanprestatie)
N.B.: Wij kunnen u ook van dienst zijn met:
o het geven van begeleiding en advies bij een geschil over de (niet-)nakoming van bepalingen uit diverse andere soorten overeenkomsten