Wat kunt u doen om de financiële gevolgen van de toekenning van een WGA-uitkering aan een (ex-) werknemer te voorkomen?


Als uw werknemer ondanks de re-integratie-inspanningen die u gepleegd hebt na 104 weken nog arbeidsongeschikt is, dan lijkt aan de toekenning van een WGA-uitkering niet veel te doen. En als de werknemer eenmaal een WGA-uitkering heeft, lijkt de voortzetting daarvan een normale zaak waartegen niet veel te ondernemen is. Maar zo logisch of onvermijdelijk als de WGA-uitkering van een arbeidsongeschikte werknemer vaak lijkt, is deze dat in werkelijkheid helemaal niet.

Aan uw (ex-) werknemer wordt een WGA-uitkering toegekend als hij gedeeltelijk (35-80%) arbeidsongeschikt is of als hij volledig (80-100%) maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is. Aan een (ex-) werknemer die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is wordt een IVA-uitkering toegekend. Deze IVA-uitkering hoeft u als eigenrisicodrager niet zelf te betalen en de IVA-uitkering beïnvloedt ook niet de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie die u moet betalen als u geen eigenrisicodrager bent.

Van alle WIA-uitkeringen die het UWV toekent is ongeveer 70% toegekend wegens volledige arbeidsongeschiktheid. In al die gevallen is de vraag of de arbeidsongeschiktheid duurzaam is of niet, met andere woorden of een IVA-uitkering moet worden toegekend die u niets kost, dan wel een WGA-uitkering die u tien jaar lang grote kosten oplevert. Van duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid is sprake als uw (ex-) werknemer geen kans op herstel meer heeft dan wel een niet meer dan geringe kans op herstel. Dan moet een IVA-uitkering worden toegekend. Bij een meer dan geringe kans op herstel moet een WGA-uitkering worden toegekend. Ook uw werknemer heeft belang bij toekenning van een IVA-uitkering omdat deze hoger is (75% van het dagloon) is dan de WGA-uitkering (75% van het dagloon in de eerste twee maanden en 70% van het dagloon in de daarop volgende maanden). Van alle WIA-uitkeringen die zijn toegekend wegens volledige arbeidsongeschiktheid kent het UWV in ongeveer 30% van de gevallen een IVA-uitkering toe. In de andere 70% van de gevallen wordt een WGA-uitkering toegekend, die de (middel)grote werkgever veel geld kost. 

In de praktijk blijkt dat het UWV de beoordeling of de volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer al dan niet duurzaam is op een zeer gebrekkige wijze gebeurt. Tegen de beslissingen van het UWV betreffende de WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer kunt u bij het UWV bezwaar maken. En tegen een afwijzende beslissing van het UWV op dat bezwaarschrift kunt u beroep bij de rechtbank instellen. Veel vaker dan u zou denken blijkt een bezwaar of beroep tegen een beslissing over de WGA-uitkering van een volledig arbeidsongeschikte werknemer succesvol te kunnen zijn. Maar ook het controleren van de juistheid van een beslissing tot toekenning van een WGA-uitkering aan een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer loont vaak de moeite.

Hoe kunt u controleren of het UWV terecht een WGA-uitkering heeft toegekend?