Arbeidsongeschiktheid en re-integratie


Als het gaat om arbeidsongeschiktheid en re-integratie kunnen de advocaten van ons kantoor u bijvoorbeeld van dienst zijn met:
 • het opstellen van controlevoorschriften ziekteverzuim
 • het geven van begeleiding en advies bij een geschil met een werknemer of het UWV over de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer (bijvoorbeeld over het plan van aanpak, over een second opinion, over het re-integratieverslag, of over de passendheid van arbeid)
 • het geven van begeleiding en advies bij een geschil met een werknemer over de arbeids(on)geschiktheid van een werknemer
 • het geven van begeleiding en advies bij een geschil met de arbodienst
 • het geven van begeleiding en advies bij een geschil met een re-integratiebedrijf
 • het geven van begeleiding en advies bij een geschil met een verzekeringsmaatschappij over de verzekering van ziekengeld of over een WAO-gatverzekering of een WGA-gatverzekering
  N.B.: Wij kunnen u ook van dienst zijn met:
  o het geven van begeleiding en advies bij een geschil met een verzekeringsmaatschappij over een arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • het geven van begeleiding en advies bij een geschil met het UWV over een uitkering van een werknemer die in mindering komt op het tijdens ziekte door te betalen loon (Ziektewetuitkering, WAO- of WIA-uitkering, uitkering Wet Arbeid en Zorg)
 • het geven van begeleiding en advies bij een geschil met het UWV over de verlenging van de verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte (loonsanctie)