Controle en naheffing


Als het gaat om looncontrole en naheffing van loonbelasting kunnen de advocaten van ons kantoor kunnen u bijvoorbeeld van dienst zijn met:
 • het geven van begeleiding en advies bij een looncontrole door belastingdienst
 • het geven van begeleiding en advies bij een naheffing van loonbelasting of loonheffing (eventuele strafrechtelijke gevolgen in samenwerking met een externe deskundige), inclusief het voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure
 • het geven van begeleiding en advies bij een geschil met de belastingdienst over de heffing van loonbelasting bij arbeid door buitenlandse werknemers, inclusief het voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure (eventuele strafrechtelijke gevolgen in samenwerking met een externe deskundige)
  N.B.: Wij kunnen u ook van dienst zijn met?
  o een claim van een contractuele wederpartij over de naheffing van loonbelasting bij arbeid door buitenlandse werknemers
  o het verhaal op een contractuele wederpartij van schade als gevolg van naheffing van loonbelasting bij arbeid door buitenlandse werknemers

 • het geven van begeleiding en advies bij een geschil met de belastingdienst over de identificatie van een werknemer (toepassing "anoniementarief), inclusief het voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure (eventuele strafrechtelijke gevolgen in samenwerking met een externe deskundige)
 • het geven van begeleiding en advies bij een geschil met de belastingdienst over het (niet) voldoen aan de eerstedagsmelding, inclusief het voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure
 • het geven van begeleiding en advies bij een geschil met de belastingdienst over het opleggen van een boete (eventuele strafrechtelijke gevolgen in samenwerking met een externe deskundige)