Declaratie


In beginsel zenden wij zo snel mogelijk na het einde van iedere maand een declaratie betreffende de werkzaamheden die wij in de voorafgaande maand hebben verricht. Bij de declaratie hoort een volledige specificatie van de verrichte werkzaamheden met de datum waarop die werkzaamheden zijn verricht, een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de verrichte werkzaamheden, de persoon die de werkzaamheden heeft verricht, de bestede tijd, het gehanteerde tarief en de aldus voor de betreffende werkzaamheden berekende kosten. Kosten van derden (verschotten) worden afzonderlijk in rekening gebracht.