Einde arbeidsovereenkomst (ontslag)


Als het gaat om het einde van de arbeidsovereenkomst (ontslag), kunnen de advocaten van ons kantoor u bijvoorbeeld van dienst zijn met:
 • het geven van begeleiding en advies bij het ontslag van een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen, wegens disfunctioneren, wegens ernstig verwijtbare gedragingen, wegens een verstoorde arbeidsverhouding, wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, wegens veelvuldig of langdurig ziekteverzuim of anderszins
 • het aanvragen van ontslagvergunning bij UWV WERKbedrijf en het voeren van de daarop volgende procedure
 • het doorvoeren van reorganisaties ten aanzien van het personeelsbestand van een onderneming wegens bedrijfseconomische redenen
  N.B.: Wij kunnen u ook van dienst zijn met:
  o het geven van begeleiding en advies bij een dreigend faillissement
  o het geven van begeleiding en advies bij het uitoefenen van een vordering op een debiteur voor wie faillissement dreigt


 • het opstellen van een sociaal plan en het voeren van onderhandelingen over een sociaal plan
 • het indienen van een verzoekschrift tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter en het voeren van de daarop volgende procedure
 • het geven van begeleiding en advies bij een ontslag op staande voet en het voeren van de daarop volgende procedures (loonvordering, kort geding inzake werkhervatting of loondoorbetaling, ontbinding van de arbeidsovereenkomst "voor zover vereist)
 • het geven van begeleiding en advies bij een verdenking van fraude door een werknemer en het voeren van de daarop volgende procedures
  N.B.: Wij kunnen u ook van dienst zijn met:
  o      het geven van begeleiding en advies bij verdenking van fraude door een ander dan een werknemer (bijvoorbeeld mede-eigenaar onderneming) en het voeren van de daarop volgende procedure
 • het voeren van verweer tegen een vordering tot betaling van een ontslagvergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, strijd met goed werkgeverschap of anderszins
N.B.: Wij kunnen u ook van dienst zijn met:
o het geven van begeleiding en advies bij een geschil over de opzegging of beëindiging van een agentuurovereenkomst
o het geven van begeleiding en advies bij een geschil over de opzegging of beëindiging een overeenkomst van opdracht
o het geven van begeleiding en advies bij een geschil over de opzegging of beëindiging een overeenkomst tot aanneming van werk
o het geven van begeleiding en advies bij een geschil over de opzegging of beëindiging een overeenkomst met een thuiswerker
o het geven van begeleiding en advies bij een geschil over de opzegging of beëindiging een andere soort samenwerkingsovereenkomst
o het geven van begeleiding en advies bij een geschil over de opzegging of beëindiging van diverse andere soorten overeenkomsten