WIA-Poort Scan


Als u kiest voor de WIA-Poort Scan stellen wij een onderzoek in naar alle relevante aspecten van de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, brengen wij de betrokken wensen en belangen van u en uw arbeidsongeschikte werknemer in kaart en adviseren wij u daarna over een te volgen strategie en over de in het kader daarvan te treffen maatregelen. Als u dat wenst wordt de strategie afgestemd met de werknemer en wordt rekening gehouden met de belangen van de werknemer.

Op basis van de WIA-Poort Scan kunt u vervolgens beslissen welke maatregelen dienen te worden getroffen, of u deze maatregelen zelf uitvoert dan wel of u deze geheel of gedeeltelijk door ons kantoor wilt laten uitvoeren. Desgewenst ontvangt u van ons bij wijze van kostenindicatie een begroting van de kosten die voor u ontstaan als u werkzaamheden door ons wilt laten uitvoeren. U kunt de WIA-Poort Scan het beste aanvragen als uw werknemer ongeveer anderhalf jaar arbeidsongeschikt is.
Download de brochure WIA-Poort Scan