Tips en waarschuwingen


Bij tips en waarschuwingen signaleren wij niet alleen kansen en bedreigingen, maar  geven wij u ook concrete adviezen waarmee u eventueel zelf gewenste acties kunt nemen.

Tips en waarschuwingen (27-02-2020)

Vragen van werkgevers over het coronavirus (en antwoorden)

Moet een werkgever maatregelen treffen om werknemers te beschermen tegen het coronavirus? De wet kent slechts zogenaamde "open normen” die in elk concreet geval nog moeten worden ingevuld. Werkgevers zouden in elk geval hun werknemers kunnen en moeten informeren over mogelijke maatregelen ter verspreiding van het coronavirus. Om...

Lees verder

Tips en waarschuwingen (07-01-2020)

Verplichting tot het doen van een aanbod voor een vaste arbeidsomvang

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. Als gevolg daarvan zijn werkgevers verplicht om aan werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die een oproepovereenkomst is, steeds als de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang die tenminste...

Lees verder