Arbeidstijd, vakantie en verlof


Als het gaat om arbeidstijd, vakantie of verlof kunnen de advocaten van ons kantoor u bijvoorbeeld van dienst zijn met:
  • het geven van begeleiding en advies bij een geschil over de vakantierechten of vakantietoeslag van een werknemer
  • het geven van begeleiding en advies bij een geschil over vermindering of vermeerdering van de arbeidsduur van een werknemer
  • het geven van begeleiding en advies bij een geschil met een werknemer over ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, adoptieverlof, kraamverlof, calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof, kraamverlof, kort- en langdurend zorgverlof